4 maj 2022

DU ÄR UTSÄND – Johannes 20


Bibelläsning: Johannesevangeliet 20
Läs bibeltexten här

Jesus sade än en gång till dem: "Frid vare med er. Som Fadern har sänt mig sänder jag er." (Joh 20:21 FB)

I detta kapitel kommer den uppståndne Jesus till lärjungarna tre gånger med orden "Frid vare med er".

Och så säger Jesus till lärjungarna, och till oss: "Som Fadern har sänt mig sänder jag er."

Hur sände Fadern Jesus?
-För att tala Guds ord med auktoritet
-För att med Guds kraft att hela och befria
-Att vara världens salt och ljus.

 sänder Jesus mig - och dig.

==> Mannakorn att tugga på ner dagen: Utsänd!

Översikt – Kommentar – Till eftertanke

Johannes och Petrus
Man får nästan intryck av att Johannes och Petrus på ett broderligt sätt tävlade varandra. Johannes talar om sig själv som ´den andre lärjungen´. För att förtydliga sig säger Johannes om sig själv: ´den som Jesus älskade´ (vers 2).
Till eftertanke:
Hur kommer det sig att Johannes ser på sig själv som den lärjunge Jesus älskade? Älskade inte Jesus Petrus också? Och alla de andra?


Till och med då Petrus och Johannes sprang till graven framhåller Johannes två gånger att han springer fortare än Petrus (vers 4 och 6).


"Tag emot den helige Ande"

Då den uppståndne möter lärjungarna förmedlar han den helige Ande till dem då han andas på dem (vers 22). Jesus sänder också sina lärjungar på ett uppdrag med orden ´Som Fadern har sänt mig, så sänder jag er´ (vers 21).
Till eftertanke:
Om vi är sända på samma sätt som Jesus var sänd av Fadern, vad borde det få för konsekvenser för våra liv? För mig personligen?

Ingen dold agenda
Johannes är öppen om varför han skriver allt detta i sitt evangelium ´för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds Son, och för att ni genom tron skall ha liv i hans namn´ (vers 31).

Till eftertanke:

Menar du att Johannes når sitt syfte med sitt evangelium? Får vi mer tro genom att läsa det? Leder tron till liv i Jesus för mig?

Inga kommentarer: