2 maj 2022

DEN SKYLDIGE GÅR FRI – Johannes 18

 Bibelläsning: Johannesevangeliet 18
Läs bibeltexten här

"Jag finner honom inte skyldig till något brott. Nu är det sed att jag friger en fånge åt er vid påsken. Vill ni att jag skall frige judarnas konung åt er?" Då skrek de: "Inte honom, utan Barabbas!" Men Barabbas var en förbrytare. (Joh 18:38-40 FB)

Evangeliet bygger inte på rättvisa. Det bygger på nåd. Den som är skyldig går fri. Någon annan tar straffet. Rövaren på korset var välkommen in i himmelriket fastän han var skyldig.

Ingen kommer in i himmelriket av rättvisa. In i himmelriket kommer bara syndare - frälsta av nåd.
Jag behöver inte se på mig själv och fråga: är jag bra nog? Jag får lyfta blicken och se på Jesus och säga: Han är bra nog - även för mig.
 
==>  Mannakorn att tugga på under dagen: Jesus har köpt mig fri

Översikt – Kommentar – Till eftertanke

Petrus förnekar Jesus Samtidigt som vi följer Jesu väg mot korset följer vi också hur Petrus tre gånger förnekar att han varit tillsammans med Jesus. (Vers 17, 25, 27)
Till eftertanke:
Hur kan det komma sig att Petrus, som tidigare varit så frimodig i sin bekännelse och som till och med gick till angrepp med sitt svärd mot dem som kom för att gripa Jesus (vers 10), plötsligt inte vågar erkänna att han varit med Jesus?

Jesus utfrågas och förklaras oskyldig
Först blev Jesus utfrågad av Hannas (vers 13), därefter av översteprästen Kajfas (vers 24) och slutligen till Pilatus (vers 33). Orsaken att de förde Jesus till Pilatus var att de själva inte kunde utdöma dödsstraff (vers 31).
Förhöret hos Pilatus slutar med att Jesus blir förklarad oskyldig.
Till eftertanke:
Hur kommer det sig att Pilatus, som var den högste auktoriteten, låter korsfästa Jesus, trots att Jesus var oskyldig?

Vad är sanning?
Den frågan ställer Pilatus i förhöret med Jesus (vers 38).
Till eftertanke:
Sanningsbegreppet står under ständig attack i våra dagar. Man vill inte erkänna att det finns en sanning, utan var och en får hålla sig till ´sin sanning´. Hur upplever du sanningsbegreppet i dag?

Inga kommentarer: