2 maj 2022

GÅVOBOKEN - Du är rikare än du tror


På onsdag börjar vi serien om GÅVOBOKEN. Vi publicerar ett avsnitt varje måndag, onsdag och fredag under maj månad. 

Här är innehållsförteckningen på boken:

Del 1 – Du är begåvad!
Kapitel 1 - Två konfliktområden
Kapitel 2 - Du är rikare än du tror!
Kapitel 3 - Gröna bilar
Kapitel 4 - Olika slags gåvor av nåd
Kapitel 5 – Tjänstegåvor
Kapitel 6 – Andliga gåvor
Kapitel 7 – Sammanfattning del 1

Del 2 – Praktisk tillämpning
Kapitel 8 – Du är inte rikare än du tror
Kapitel 9 – Hur man tar emot frälsningsgåvor
Kapitel 10 – Översikt och funktion av tjänstegåvor
Kapitel 11 – Översikt och funktion av andliga gåvor
Kapitel 12 – Frukt och gåvor
Kapitel 13 – ”Varför säger ni att ni inte har?”
Kapitel 14 – Den största gåvan

Du kan läsa mer om GÅVOBOKEN här:
https://www.rupeba.se/home/#!/egna-b%C3%B6cker/products/g%C3%A5voboken-du-%C3%A4r-rikare-%C3%A4n-du-tror-peter-baronowsky

Inga kommentarer: