9 maj 2022

TVÅ LÖFTEN – Apg 2


Bibelläsning Apostlagärningarna 2
Läs bibeltexten här

"Och det skall ske att var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst" (Apg 2:21 FB)
"Det skall ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter min ande över alla människor." (Apg 2:17)

På pingstdagen bryter det in en ny tid. Två löften ges till alla människor. Att löftena gäller alla uttrycks med orden: "..var och en.." och "..över alla människor.."

Men även om löftena gäller för alla människor, måste varje människa ta emot det personligt i sitt liv.
-Du kan bli frälst om du i tro tar emot det Gud har givit dig.

-Du kan bli fylld med den Helige Ande om du i tro tar emot vad Gud har givit dig.

Då vi läser vidare i Apostlagärningarna ser vi hur lärjungarna blir fyllda med den Helige Ande gång på gång.

Låt dig fyllas av den Helige Ande i dag! "..låt er uppfyllas av ande.." Ef 5:19

==>  Mannakorn att tugga på under dagen:  "Ta emot den Helige Ande" (Joh 20:22)

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

"Vad kan detta betyda?" - Vers 12

Den Helige Ande kom och förvandlade lärjungarnas liv. De hade låst in sig "av rädsla för judarna" (Joh 20:19). Plötsligt glömde de bort att de var rädda. De öppnade dörrarna och gick rakt ut på gatan för att vittna om Jesus. Dessutom gjorde de något som de inte kunde. De talade flytande andra språk för att bli förstådda. Folket blev häpna och förundrade (vers 7) och undrade vad detta kunde betyda (vers 12).

Då träder Petrus fram och förklarar vad det är alla ser: Den Helige Ande har blivit utgjuten över dem.

Jesus erbjuder alla människor att ta emot frälsningen och han utgjuter sin Helige Ande över alla människor (vers 17-21).

Till eftertanke:
Om Jesus erbjuder frälsningen till var och en, hur kommer det sig att inte alla vill ta emot det?

Om den Helige Ande är utgjuten över alla människor, hur kommer det sig att så många människor inte tar emot det?

Petrus pingstpredikan - Vers 14-41

Då Petrus predikar hänvisar han flera gånger till texter i det Gamla Testamentet. 

Till eftertanke:
-Varför tror det att det var viktigt för Petrus att knyta förklaringen av det människor kunde se till det Gamla Testamentet?
- Varför tror du att så många människor plötsligt öppnade sig för Jesus?

Efter pingstdagen - Vers 42-27
Efter pingstdagen blev människor frälsta varje dag.

Till eftertanke:
- Vad gjorde lärjungarna efter pingstdagen?
- Idag kan vi uppleva att förhållandevis få människor är beredda att ta emot frälsningen. Hur kom det sig att så många människor i detta skriftställe ville bli frälsta?

Inga kommentarer: