11 maj 2022

"VI KAN INTE TIGA MED VAD VI HAR SETT OCH HÖRT" – Apg 4


Bibelläsning: Apostlagärningarna 4

Läs bibeltexten här

"Vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört" (Apg 4:20)

Lärjungarna hade blivit intagna på förhör och blivit ålagda att aldrig mer tala eller undervisa i Jesu namn (vers 18). Men det fanns en gräns för var man inte längre kunde lyda myndigheterna. De måste lyda Gud mer än människorna (vers 19).

Hur är det i mitt liv?
-Följer jag vad Gud säger eller har jag lätt att anpassa mig till människors förväntningar och påbud?
-Kan jag säga som lärjungarna att jag inte kan tiga med vad jag sett och hört?

Jag är rädd att jag alltför ofta kan tiga då jag skulle ha vittnat om Jesus.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Tack att du ger mig frimodighet att vittna med rätt ord på rätt sätt i de situationer du har förberett för mig.

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE


Förhöret - Vers 1-22
Helandet av den lame mannen i förra kapitlet orsakar mycket huvudbry för Stora rådet. Petrus och Johannes fängslas och förhörs. Undret gjorde att många fler kom till tro på Jesus. Nu hade de blivit 5.000 män (vers 4).
Frågan som Stora rådet ställer till Petrus och Johannes var: "Genom vilken kraft eller i vilket namn har ni gjort detta?" (vers 7). Stora rådet förstod tydligen att det var helt övernaturliga krafter som verkade och de ville veta varifrån dessa krafter kom.
Då Petrus skulle svara uppfylldes han av den helige Ande (vers 8).  Petrus hade blivit fylld med den helige Ande en gång tidigare på pingstdagen och innan detta kapitel är slut blir han fylld med den helige Ande en gång till (vers 31).
Till eftertanke:
Kan man verkligen bli fylld av den helige Ande gång på gång? I så fall hur blir man det och vad får det för konsekvenser för mitt liv?

Petrus svarar att det under som skedde var gjort  "i kraft av Jesu Kristi, nasaréens namn" (vers 10). Lärjungarna drevs av överbevisningen att det inte finns frälsning i något annat namn än i Jesu namn (vers 12).
Till eftertanke:
Av och till kan man uppleva att människor säger att kristendomen är en av flera vägar till Gud. Uppenbarligen hade lärjungarna en annan uppfattning. Vad säger du?

De som förhörde apostlarna blir helt svarslösa då de ser den lame mannen helt frisk (vers 14), och de vet inte vad de ska göra (vers 16). Förhöret slutar med att de anklagade beläggs med förbud att ytterligare tala i Jesu namn (vers 18) och blev hotade  (vers 21). Apostlarnas svar blev att de inte kan tiga om vad de sett och hört.
Till eftertanke:
Idag är det ingen som förbjuder oss att tala om Jesus i våra länder. Ändå ser det ut som om apostlarna inte kunde låta bli att tala, trots förbud och hot. Vad tänker du om det?

Bönemötet - Vers 23-31
Då Petrus och Johannes hade blivit frisläppta går de direkt till sina egna för att be. De ber inte om att de ska bli beskyddade från förföljelse och straff. De ber om att de ska bli ännu frimodigare att predika Guds ord (vers 29).
Och de blir bönhörda. Då de slutat att be, skakades platsen där de var samlade, och de uppfylldes alla av den helige Ande och predikade frimodigt Guds ord.


Ett hjärta och en själ - Vers 32-37
Lärjungarna i Jerusalem var "ett hjärta och en själ" (vers 32) och levde i egendomsgemenskap. Även om egendomsgemenskap förekom i församlingen i Jerusalem den första tiden blev det sedan inte det normala i de övriga kristna församlingarna.
Till eftertanke:
Vad lägger du i begreppet "ett hjärta oc en själ"? Är det kännetecknande även för dagens kristna? Hur skulle vi kunna leva med "ett hjärta och en själ" i dag i våra församlingar?

Inga kommentarer: