13 maj 2022

SOCIALARBETARNA INTAR SCENEN – Apg 6


Bibelläsning: Apostlagärningarna 6

Läs bibeltexten här

"Stefanos var fylld av nåd och kraft och gjorde stora under och tecken bland folket." (Apg 6:8)

Församlingen växte och man började inrätta olika funktioner i församlingen. I kapitel sex kan vi se två riktningar på tjänsterna:
1/ Att ägna sig helt åt bönen och ordets tjänst.
2/ Den sociala omvårdnaden (här: att dela ut mat)

Men det fanns inga vattentäta skott mellan de olika tjänsteinriktningarna. Även socialarbetarna förkunnade och gjorde tecken och under bland folket. Motståndet växte. Man drog Stefanos inför rätta och skickade fram falska vittnen (Apg.6:13).

Man anklagade inte Stefanos för att han bedrev social verksamhet. Det fick han gärna göra. Det var då han började förkunna om Jesus som myndigheterna vände sig mot Stefanos. Huvudanklagelsen var att man påstod att Stefanos förkunnat att Jesus skulle ändra på deras seder och bruk. (Apg 6:14). Tänk vad vi kan bli förälskade i våra traditioner!

Den som vill stå upp för Jesus kan inte räkna med att bli populär i omvärlden. Ibland kan den som vill stå upp för Jesus möta falska anklagelser. Det gäller både då och nu.

Vågar jag stå upp för Jesus i dag? I en tid som visar allt mindre respekt för Guds ord och Jesus?

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Tack att Du ger mig mod att stå upp för evangeliet idag.

 

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE


Val av nya medarbetare - Vers 1-7
Arbetet växte och de tolv fick mer och mer praktiska uppgifter att utföra. De kunde ha fortsatt att försöka fullgöra alla de uppgifter som var nödvändiga. De kunde ha arbetat mer och mer, sprungit fortare och fortare, men de skulle då ha försummat den uppgift som var deras viktigaste: "Bönens och ordets tjänst" (vers 4).
Till eftertanke:
Vad menas egentligen med att försumma Guds ord? Vad innebär det i mitt liv?

Kvalifikationerna för att bli utvald till att dela ut mat var gott anseende och att vara uppfylld av Ande och vishet. För att utvälja dessa medarbetare kallade de samman alla lärjungarna (vers 2 - det måste ha varit en övermåttan stor samling). Sedan valde man sju män och avskilde dem för uppgiften (vers 5-6).

I det första kapitlet i Apostlagärningarna utsåg man ledare genom att kasta lott. Här i kapitel sex går församlingen till val för att utse ledare. Senare i kapitel 14 är det en överordnad ledare som insätter ledare i de olika församlingarna (Apg 14:23). Här finner vi tre olika sätt att tillsätta ledare och det står inte vilket sätt Gud föredrar. Såvitt jag vet är det idag inte vanligt att man har lotteri om vem som ska vara ledare i församlingen. Däremot är val ett vanligt sätt i frikyrkosverige, medan det i Frälsningsarmén är vanligt att en överordnad ledare tillsätter ledare under sig. Det finns alltså fler olika bibliska modeller för tillsättandet av ledare och bibelordet prioriterar inte den ena modellen framför den andra.

Stefanus - Vers 8-15
Stefanus, som egentligen var matutdelare, gjorde även "stora under och tecken bland folket" (vers 8). Det var alltså inte bara apostlarna som förväntades demonstrera under och tecken. Det var som Jesus hade sagt: "Dessa tecken skall följa dem som tror" (Mark 16:17).
Till eftertanke:
Man säger ibland att det var mycket lättare förr. Tror du att det var lättare förr att utföra tecken och under eller finns det andra orsaker till att det inte förekommer lika ofta i våra dagar som under apostlatiden.

Inga kommentarer: