9 maj 2022

Gåvoboken del 3 - GRÖNA BILAR


Det finns många sätt att dela in saker och ting i olika grupper, att kategorisera.

Redan då jag var mycket liten blev jag intresserad av bilar. Min äldre bror och jag lärde oss fort att det fanns olika slags bilar. Vi lärde oss att en del bilar var Saab-bilar, andra Volvo-bilar och ytterligare andra var Opel-bilar. Vi lärde oss att även om två bilar inte alls liknade varandra kunde de vara Opel-bilar bägge två. 

Vår mamma hade ett annat sätt att kategorisera bilar. Hon delade in dem i taxibilar, gröna bilar och vita bilar. Det ena sättet att kategorisera är inte mer ”rätt” än det andra. Det är bara olika sätt att göra omvärlden begriplig och hanterlig. Det kan till och med vara så att man har mer praktisk nytta av mammas enklare kategoriseringssystem än min brors och mitt mer vetenskapliga. Om man till exempel behöver en taxibil är det liten nytta med att kunna skilja Volvo från Saab. Det är betydligt viktigare att kunna skilja taxibilar från icke-taxibilar.

På samma sätt är det med blommor. Rosor kan se mycket olika ut men ändå tillhöra kategorin rosor. Så är det också med tulpaner och alla andra slags blommor. Men ibland kan det vara mer till nytta att använda ett helt annat kategoriseringssystem. Om man skall duka ett festbord är det kanske viktigare att hitta en blomma med den rätta färgnyansen för att matcha servetter och allt annat på bordet än att ha samma slags blommor. Då är kanske det inte är så viktigt om det är rosor eller tulpaner. Det ena sättet att kategorisera behöver inte vara mer ”rätt” än det andra.

När det gäller de gåvor vi får av Gud är det på samma sätt. Gud ger olika slags gåvor. Jag tror att vi har nytta att kategorisera Guds gåvor så att vi kan ta emot och använda de olika slagen av gåvor på rätt sätt. I nästa kapitel ger jag förslag på hur vi kan dela in Guds gåvor så vi kan använda dem på bästa sätt.

Inga kommentarer: