5 maj 2022

"VAD RÖR DET DIG?" – Johannes 21


Bibelläsning: Johannesevangeliet 21
Läs bibeltexten här

Jesus svarade: "Om jag vill att han skall vara kvar tills jag kommer, vad rör det dig? Följ du mig!" (Joh 21:22 FB)

Petrus hade just frågat hur det skulle gå med en annan lärjunge. Vi har så lätt att ha synpunkter på andra människors liv. Men här uppmanar Jesus Petrus att ta ansvar för sin egen efterföljelse.

Jesu sista ord till Petrus i Johannesevangeliet är "Följ mig!". Det var också en gång, tre år tidigare, Jesu första ord till Petrus, då han blev kallad vid båten till efterföljelse.

Efterföljelse är inte ett beslut för länge sedan. Efterföljelse håller på hela tiden. Att följa Jesus är ett beslut att ta för varje dag.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Bedöm inte de andra: Följ du mig! Vad innebär det för mig att idag att följa Jesus.

Översikt – Kommentar – Till eftertanke

"Jag ger mig ut och fiskar" - Vers 3

Jag får intrycket att Petrus här går tillbaka till det liv han levde innan han mötte Jesus. Det stora äventyret som han gav sig ut på tre år tidigare hade tagit slut. Jesus hade då sagt till honom "Följ mig", och det hade han gjort. Petrus lämnade allt och följde Jesus.

Men nu kändes det som om det tagit slut. Jesus hade blivit dödad. De hade visserligen sett en skymt av honom även efter hans död, men han var inte längre med dem. De var lämnade åt sig själva. Det blev inte som Petrus hade trott. Han vänder tillbaka till det liv han en gång levde.

Till eftertanke:
Har du också varit i situationer där du varit beredd att återvända till det liv du levde innan du mötte Jesus?

153 stora fiskar - Vers 11
Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden. Han ber lärjungarna att kasta ut näten på högra sidan av båten. Då de gjorde det fylldes näten av stora fiskar, och fast de var så många fiskar gick inte näten sönder.

Till eftertanke:
Vad tror du Petrus tänkte i den stunden? Måste han inte ha tänkt att han hade varit med om just detta några år tidigare? Vad tänkte han nu om sin framtid?

Den viktigaste frågan - Vers 15-23
Petrus får den viktigaste frågan i olika formuleringar tre gånger "Älskar du mig?" Det viktigaste var inte om Petrus kunde predika, eller om Petrus var en bra själavårdare, eller om Petrus kunde vinna människor för Guds rike. Den viktigaste frågan är den som Jesus betecknar som det största och viktigaste budet: "Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd" (Matt 22:37).

Till eftertanke:
Petrus fick svara på den viktigaste frågan tre gånger. Vad skulle ditt svar bli på den frågan?

Inga kommentarer: