14 maj 2022

Inför söndagen. Tema: ATT VÄXA I TRO


FRÅN GAMLA TESTAMENTET

Hos 14:5-9

 • 5 Jag vill hela dem från deras avfall,
 • jag vill älska dem av fri vilja,
 • ty min vrede
 • har vänt sig ifrån dem.
 • 6 Jag skall bli som dagg för Israel,
 • han skall blomstra som en lilja,
 • han skall skjuta rötter
 • som Libanon.
 • 7 Hans avkomlingar
 • skall breda ut sig,
 • han skall bli lik ett olivträd
 • i fägring,
 • han skall dofta som Libanon.
 • 8 De som bor i hans skugga
 • skall återvända.
 • De skall odla säd
 • och grönska som vinstockar.
 • Minnet av honom
 • skall vara som Libanons vin.
 • 9 Efraim, vad har jag mer med avgudar att skaffa?
 • Jag skall bönhöra honom
 • och ta mig an honom.
 • Jag är som en grönskande cypress,
  hos mig finner du din frukt.


 • FRÅN BREVLITTERATUREN
  1 Joh 3:18:24

 • 18 Kära barn, låt oss älska, inte med ord eller fraser utan i handling och sanning. 19 Då vet vi att vi är av sanningen, och vi kan inför honom övertyga vårt hjärta, 20 vad det än anklagar oss för, att Gud är större än vårt hjärta och vet allt. 21 Mina älskade, om hjärtat inte anklagar oss är vi frimodiga inför Gud, 22 och vad vi än ber om, det får vi av honom, ty vi håller hans bud och gör det som gläder honom. 23 Och detta är hans bud, att vi skall tro på hans Son Jesu Kristi namn och älska varandra så som han har befallt oss. 24 Den som håller fast vid hans budskap förblir i Gud och Gud i honom. Och att Gud förblir i oss, det vet vi av Anden som han gav oss.


 • FRÅN EVANGELIERNA
  Joh 15:10-17

 • 10 Om ni håller mina bud, förblir ni i min kärlek, liksom jag har hållit min Faders bud och förblir i hans kärlek. 11 Detta har jag talat till er, för att min glädje skall vara i er och för att er glädje skall bli fullkomlig. 12 Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag har älskat er. 13 Ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner. 14 Ni är mina vänner, om ni gör vad jag befaller er. 15 Jag kallar er inte längre tjänare, eftersom tjänaren inte vet vad hans herre gör. Vänner kallar jag er, ty allt vad jag har hört av min Fader har jag låtit er veta. 16 Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni skall gå ut och bära frukt, sådan frukt som består, för att Fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. 17 Och det befaller jag er att ni skall älska varandra.


 • FRÅN PSALTAREN
  Ps 98:1-8

 • 1 En psalm.
  Sjung för Herren en ny sång,
 • ty han har gjort under.
 • Han har vunnit seger
 • med sin högra hand
 • och med sin heliga arm.
 • 2 Herren har gjort
 • sin frälsning känd,
 • han har uppenbarat
 • sin rättfärdighet
 • för hednafolkens ögon.
 • 3 Han har tänkt på sin nåd
 • och trofasthet
 • mot Israels hus,
 • hela jorden har sett
 • vår Guds frälsning.
 • 4 Höj jubel till Herren, alla länder!
 • Brist ut i glädjerop och lovsjung!
 • 5 Lovsjung Herren med harpa,
 • med harpa och med lovsångs ljud!
 • 6 Blås i trumpeter och horn,
 • höj jubelrop inför konungen, Herren!
 • 7 Må havet brusa
 • och allt som fyller det,
 • världen och de som bor i den.
 • 8 Må strömmarna klappa
 • i händerna
 • och bergen jubla med varandra

 • (Bibeltexterna är hämtade från Folkbibeln 2015)
 • Inga kommentarer: