2 feb. 2021

Om innehållslös förkunnelse och mycket annat...


 - Världen idag -
Flummig och innehållslös förkunnelse, oro för medial kritik och ödesdiger människofruktan. Sådant menar pingstpredikanten Nima Motallebzadeh att svensk kristenhet sitter fast i och detta önskar han ska få ett slut under 2021.

Min bön inför 2021 var och är att den kristna församlingen i Sverige skulle dö. 

… att hon skulle dö bort från den ödesdigra människofruktan och det felriktade bekräftelsebehov som så länge har hemsökt henne på bekostnad av Andens smörjelse och den väckelse hon så ofta har gett uttryck för att längta efter.

… att hon skulle dö bort från sin uppenbara oro för medial kritik och den sekulära världens förakt för att i stället frimodigt och djärvt försvara, stå upp för och ”kämpa för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga” (Jud 3).

Läs mer här:  https://www.varldenidag.se/debatt/min-bon-ar-att-forsamlingen-i-sverige-det-har-aret-skulle-do/reptlp!gOcpR0Ca7ebKmpd33gYYrw/

Inga kommentarer: