1 feb. 2021

SKOLAN: Liten handledning i självård del 4


METODER I AKTIVT LYSSNANDE

Nu har vi kommit till den sista delen av denna serie. Vi har tidigare påpekat att själavårdaren leder samtalet med hjälp av frågor. Aktivt lyssnande handlar inte om att vara tyst, men att med stödjande uttalanden hjälpa konfidenten att uttrycka sig.

Här kommer några förslag på uttalanden/frågor som kan hjälpa konfidenten att uttrycka sig:


 

FRÅGETEKNIK

 

NÅGRA SJÄLAVÅRDSRESPONSER

Uttrycka förståelse       
   -Det måste vara svårt…
   -Du känner med andra ord…
   -Så här långt…

Undersökande   
   -Berätta mer!
   -Hur reagerade…?
   -Vad hände sen?
   -Jag förstår inte…

Stödjande       
   -Många känner som du…
   -Detta är inte oviktigt för Gud…
   -Jag är säker på att de kommer att förstå när…

___________________

Detta var den sista delen av "Liten handledning i själavård". Om du vill gå tillbaka till serien kan du finna den på vår hemsida www.rupeba.se. I högerspalten på hemsidan hittar du symbolen för SKOLAN. Klicka på den så kommer du fram.

Det finns även möjlighet att köpa serien om själavård som ett studiehäfte för 30:- + porto (24 sid.). Du kan beställa den genom att maila till info@rupeba.se.


Nästa vecka börjar vi en ny serie i SKOLAN. Den kommer att handla om hur vi kan förstå Bibeln.

Inga kommentarer: