1 okt. 2021

UTMANINGEN 1 okt - Hes 21

 

ALLT SKA INTE FÖRBLI SOM DET NU ÄR

Bibelläsning: Hesekiel 21

Läs bibeltexten här

"Så säger Herren, HERREN: Tag av dig huvudbindeln, lyft av dig kronan! Allt skall inte förbli som det nu är. Det som är lågt skall upphöjas, och det som är högt skall förödmjukas."  (Hes 21:26 FB)

I kapitlet uttalas domsord över Israel och Juda. Framförallt över ledarskapet. Babylonierna kommer att komma över landet. Det som varit, och Israels ledare som man litat till tidigare, kommer inte att kunna hjälpa folket.

Hesekiel varnar för att svårare tider ska komma. Allt kommer inte att förbli som det är (vers 26). Det som är högt och uppblåst kommer att förödmjukas och det som är lågt ska upphöjas.


Så kan det vara även i vår generation. Stora kristna ledare kommer att avslöjas och förödmjukas. Små "obetydliga" kristna (obetydliga i sina egna ögon, men inte inför Gud), kommer att upphöjas. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Det är viktigare att behaga Gud än att behaga människor.

____________________

Innehåll kapitel 21:
Herrens svärd (vers 1-17)
Den babyloniske kungens svärd (vers 18-27)
Svärdet mot Ammoms folk (vers 28-32)

Kommentar:
Profetia om Jerusalems förestående fall. Både rättfärdiga och orättfärdiga ska dödas (vers 4). I krig drabbas både onda och goda.

Svärdet ska slå tre gånger mot Jerusalem (vers 14). Det kan vara en anspelning på Babels tre angrepp mot Jerusalem 606, 597 och 586 f.Kr.

Den babyloniska kungen angrepp (vers 19-27). Juda och Ammon ingick ett fredsfördrag med varandra 589 f.Kr. och gjorde uppror mot Babylon. Där vägen delade sig tvekade Babels kung (vers 20). Den ena vägen gick till Ammon med huvudstaden Rabba och den andra vägen gick till Juda och Jerusalem. Där frågade Nebukadnessar sina gudar om vilken väg han skulle ta och lotten föll på Jerusalem (vers 22). Jerusalem kommer att falla med sin orättfärdige kung Sidkia (vers 25) som hade brutit förbundet med Babylon.

Sedan vände sig Nebukadnessar mot Ammon (vers 28-32) som förstördes 582-581 f.Kr.

Fotnot:
Då jag ibland skriver Babel och ibland Babylon handlar det om samma land. Att jag använder två namn på samma land beror på att jag hämtar informationen från olika källor.

Till eftertanke:
606 f.Kr. bortfördes Daniel till Babel. 597 f.Kr. bortfördes Hesekiel tillsammans med många andra till Babel. Profetian i kapitel 21 skrevs då Hesekiel var i Babel och förutsäger det som ska ske 585 f.Kr. Guds ord går alltid i uppfyllelse. Du kan lita på Guds ord. Ta Gud på orden.

Inga kommentarer: