3 mars 2023

Dagens andakt, den 3 mars

 

”Dina ord kom och jag åt dem, ja, ditt ord blev mitt hjärtas fröjd och glädje…” (Jer 15:16)

Jag talade med en kvinna som var fosterförälder åt en liten flicka. Kvinnan berättade för mig att en gång hade flickan tillsammans med sina fosterföräldrar fått åka och besöka sin biologiska mamma. Det hade varit en omtumlande upplevelse för henne, och hon var ganska trött efter besöket. Men på vägen hem hörde fostermamma flickan säga: ”Tänk att mor sa att hon älskade mig”. Våra ord har en oerhörd makt. En mamma, som av någon orsak inte kunde ta hand om sitt eget barn, sa´ det självklara när hon såg sin dotter; ”Jag älskar dig”. Och orden skapade en djup tillfredställelse hos det lilla barnet.

När vi kommer inför Gud, vår Fader, talar han också sköna ord in i våra hjärtan. Om vi lyssnar och tar dem till oss, kommer hans ord att skapa något djupgående gott i oss. Hans ord kommer att bli vårt hjärtas fröjd och glädje.

BÖN

Herre jag längtar efter att höra ditt ord i mitt inre. Tack för att du talar fröjd och glädje till mig. Tack för att du talar om för mig att du älskar mig och att jag är dyrbar i dina ögon.

Inga kommentarer: