3 mars 2023

LYFT DIN STAV – 2 Mos 14


Bibelläsning: Andra Moseboken 14
Läs bibeltexten här

"HERREN skall strida för er, och ni skall hålla er stilla. Sedan sade HERREN till Mose: "Varför ropar du till mig? Säg till Israels barn att de skall dra vidare. Lyft din stav och räck ut handen över havet och klyv det, så att Israels barn kan gå mitt igenom havet på torr mark." (2 Mos 14:14-16 FB)

Israels barn trodde de hade undkommit Farao. Men så såg de Egyptens här komma emot dem bakifrån. Framför dem låg ett hav. De var instängda. Folket började klaga på Mose (vers 11-12). Och Mose ropade på Herren (vers 15).

Gud hade lovat ta hand om folket, men Han väntade på att Mose skulle agera innan Han skulle förlösa sin kraft och dela havet. Det var först då Moses vågade handla som om Guds löfte var sant och lyfta sin stav, som Gud delade havet.

Så kan det vara också för oss. Gud har sagt något till oss och vi väntar att det ska hända. Men Herren kanske väntar tills vi agerar och går ut i tro för att Guds under ska utlösas. GUDS KRAFT FÖRLÖSES DÅ VI HANDLAR SOM OM GUDS ORD VAR SANT.

Det finns många oförlösta under bland oss. Gå ut i tro och handla på det Gud sagt. "Lyft din stav", och se vad Herren kan göra genom din frimodighet.

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Guds kraft blir förlöst då jag handlar som om Guds ord är sant.

 ___________________

Översikt:
- Vers 1-9
Farao ångrar att han släppt israeliterna och sätter efter dem med hundratals stridsvagnar.
- Vers 10-18
Folket knorrar mot Moses och frågar honom varför han har fört dem ut i Egypten för att dö. Moses ropar till Gud.
- Vers 19-31
Moses sträcker ut sin hand och Herren driver undan vattnet och israeliterna går torrskodda över till andra stranden. Moses sträcker ut sin hand på nytt och vattnet återvänder och dödar Egyptens armé.

Kommentar:
Gud hade räddat israeliterna från deras slavdrivare i Egypten, men det verkar som om folket hellre litade på slavdrivarna än på Guds omsorg. Detta är det första av många exempel på hur Israelíterna längtansfullt ser sig tillbaka till köttgrytorna i Egypten i stället för att våga sätta sin lit till Gud.

Det finns många exempel i Bibeln där Gud och människan har var sin del. Guds del var att utföra ett under och ta bort ett helt hav. Moses del är att handla som om Guds ord var sant, i det här fallet att lyfta sin hand. Moses tyckte nog att det var dags för Gud att handla i den svåra situationen de befann sig i, men Gud säger "Sluta nu upp att ropa till mig" (vers 15 Levande Bibeln). Då Moses gjorde sin del förlöstes undret.

Till eftertanke: "Då Moses gjorde sin del förlöstes undret".
- Ge exempel på andra situationer i Gamla Testamentet där samma princip gäller.
- Då det gäller frälsning, vad är Guds del och vad är vår del?
- Då det gäller förlåtelse, vad är Guds del och vad är vår del?

Inga kommentarer: