1 mars 2023

Dagens andakt, den 1 mars

 

”Du är mitt hopp, o Herre, min Gud, min trygghet ända från min ungdom. Från min första stund har du varit mitt stöd, från moderlivet min styrka, jag sjunger ständigt ditt lov” (Ps 71:5-6)

Psalmisten talar om Gud som sin ”trygghet”. Vad som är vår trygghet avslöjas lätt genom att se på vad det är som triggar vår oro. Om du ständigt oroar dig för att inte ha tillräckligt med pengar, är det den ekonomiska tryggheten, som du sätter din lit till. Om du ständigt oroar dig för att bli arbetslös, är det i arbetet som du har din trygghet. Om du oroar dig för relationer är det kanske där som din trygghet har sitt fäste.

Gud vill att vi, på samma sätt som psalmisten ska ha vår främsta trygghet i honom. Det är bara han som känner vårt förflutna, vårt nu och en okänd framtid.

BÖN

Herre, tack för att du vill vara min trygghet. Jag vill medvetet ge dig all oro för materiella och världsliga ting. Jag vill tacka dig och lovsjunga dig, du som har allt under kontroll.

Du har allt i din hand, du har allt under kontroll
Och när jag dig prisar jag ser vem du verkligen är

Inga kommentarer: