1 mars 2023

Ditt ord står fast för evigt. Psalm 119 avsnitt 12. Vers 89-96

 

Psalm 119 är en alfabetisk psalm. Det hebreiska alfabetet har 22 bokstäver och  Psalm 119 innehåller ett avsnitt på åtta verser för varje bokstav vilket gör att psalmen består av 8x22 dvs 176 verser.

Det genomgående temat för hela psalmen är Guds Ord. Vi kommer efterhand att fortlöpande lägga ut de 22 avsnitten på måndagar, onsdagar och fredagar.

Läs avsnittet långsamt flera gånger och ställ frågor till texten:
Är det något som "talar" till mig? Något som vägleder mig? Något som uppmuntrar mig? Något som utmanar mig? Något som jag vill lära mig utantill för att gå och begrunda under dagen?

(Bibelcitaten är hämtade från Folkbibeln 2015)
_________________________ 

Psalm 119 avsnitt 12. Vers 89-96
Himmel och jord ska förgå, men...

...för evigt, Herre, står ditt ord fast i himlen. (vers 1)

 • 89 För evigt, Herre, står ditt ord fast i himlen.
 • 90 Från släkte till släkte varar din trofasthet, du har grundat jorden och den består.
 • 91 Enligt dina domslut består den än i dag, ty allting måste tjäna dig.
 • 92 Om inte din undervisning varit min glädje, hade jag förgåtts i mitt elände.
 • 93 Jag skall aldrig glömma dina befallningar, ty genom dem håller du mig vid liv.
 • 94 Jag är din, fräls mig, ty jag begrundar dina befallningar.
 • 95 De ogudaktiga vaktar på mig för att förgöra mig, men jag aktar på dina vittnesbörd.
 • 96 På all fullkomlighet har jag sett en gräns, men ditt bud är omätligt i vidd.
  _________________________
  Synonymer för Guds ord i avsnitt 12:
  ditt ord, din undervisning, dina befallningar (2),
  dina vittnesbörd, ditt bud.
 • Inga kommentarer: