15 juni 2022

Avsnitt 1: Varför talar vi så lite om det som Bibeln talar så mycket om?


”Han ska komma igen” är det budskap lärjungarna får höra i förbindelse med Jesu himmelsfärd (Apg 1:11). Jesu återkomst och händelserna i förbindelse med det är ett dominerande tema i Nya Testamentet både före och efter Kristi himmelsfärd. Före himmelsfärden är det Jesus som talar om det och efter himmelsfärden är det apostlarna som talar om det.

Jag har ofta frågat mig själv varför vi talar så lite om det som Bibeln talar så mycket om. Det finns nog inget ämne som behandlas så mycket i Nya Testamentet som den sista tiden och Jesu återkomst. 

Jesus håller ett av sina längsta tal i det ämnet
Paulus har det som huvudtema i flera av sina brev

Petrus har det som huvudtema i ett av sina brev
Johannes skriver Uppenbarelseboken som handlar om den sista tiden och Jesu återkomst
Jakob skriver om det
Judas skriver om det

Alla som är med att skriva Nya Testamentet skriver om det, så frågan kvarstår: Varför talar vi så lite om det som Bibeln talar så mycket om?

Om det får så stor plats i Nya Testamentet, borde det då inte få en stor plats i vår förkunnelse och vår undervisning?

Ett svar till varför vi talar så lite om den sista tiden är förmodligen att det har spekulerats så mycket om Jesu återkomst. Många har pekat ut en dag då Jesus skulle komma tillbaka och sedan visar det sig att det inte hände. Det resulterar i att många människor drar slutsatsen att man inte kan veta något om den sista tiden och bryr sig inte om ämnet längre.

Kan man tala om Jesu återkomst utan spekulationer? Ja, det kan man verkligen göra. Jesus spekulerade inte, inte heller Paulus eller de andra författarna till Nya Testamentet. 

Min utgångspunkt i Ankomstboken kommer att vara att skriva om Jesu återkomst utan spekulationer. Detta gäller i första hand avdelning 1 av boken. Den ska jag försöka hålla helt fri från spekulationer. I avdelning 2 kommer jag att försöka sammanfatta de olika bibelställena om Jesu återkomst för att få en helhetsbild av hur det kan komma att gå till.

Målet med denna bok är inte att ge ut ännu en bok i detta ämne med utgångspunkt i akademisk teologi eller som täcker varje aspekt och tolkningsmöjlighet av de bibliska texterna i ämnet.

Målet med denna bok är att för den vanlige bibelläsaren skapa översikt och sammanhang i alla de texter som berör den sista tiden och Jesu återkomst. Huvudbudskapet är: ”Denne Jesus som togs upp från er till himlen, han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen." (Apg 1:11).

Alla som skriver något i Nya Testamentet säger något om den sista tiden. Nästa avsnitt handlar om vad Jesus säger om den sista tiden. Det kommer på fredag.

/PB

Inga kommentarer: