4 juni 2022

Inför söndagen. Tema: DEN HELIGE ANDEFRÅN GAMLA TESTAMENTET

Joel 2:28-29

 • 28 Och det skall ske därefter
 • att jag skall utgjuta min Ande över allt kött.
 • Era söner och era döttrar
 • skall profetera,
 • era gamla män skall ha drömmar,
 • era unga män skall se syner.
 • 29 Också över tjänare
 • och tjänarinnor
 • skall jag i de dagarna
  utgjuta min Ande.

 • FRÅN EVANGELIERNA
  Joh 14:15-21

  15 Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud. 16 Och jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare, som alltid skall vara hos er, 17 sanningens Ande, som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, eftersom han förblir hos er och skall vara i er. 18 Jag skall inte lämna er faderlösa, jag skall komma till er. 19Ännu en kort tid, och världen ser mig inte längre, men ni skall se mig, ty jag lever, och ni kommer att leva. 20 Den dagen skall ni förstå att jag är i min Fader, och att ni är i mig och jag i er. 21 Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig. Den som älskar mig skall bli älskad av min Fader, och jag skall älska honom och uppenbara mig för honom."

  FRÅN BREVEN och APOSTLAGÄRNINGARNA
  Apg 2:1-11

  1 När pingstdagen hade kommit var de alla samlade. 2 Då kom plötsligt från himlen ett dån, som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. 3 Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. 4 Och de uppfylldes alla av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala.

  5 Nu bodde i Jerusalem fromma judiska män från alla folk under himlen. 6 Och när dånet hördes samlades folkskaran, och alla blev mycket uppskakade, eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. 7 Häpna och förundrade sade de: "Är de inte galileer, alla dessa som talar? 8 Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? 9 Vi som är parter, meder eller elamiter, vi som bor i Mesopotamien, Judeen eller Kappadocien, i Pontus eller Asien, 10 i Frygien eller Pamfylien, i Egypten eller Libyen åt Cyrene till eller är inflyttade främlingar från Rom, 11 vi som är judar eller proselyter, kretenser eller araber - vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar." 

  FRÅN PSALTAREN
  Ps 104:27-31

 • 27 Alla väntar de på dig
 • att du skall ge dem mat i rätt tid.
 • 28 Du ger dem och de samlar in,
 • du öppnar din hand
 • och de mättas av goda gåvor.
 • 29 Du döljer ditt ansikte
 • och de blir förskräckta,
 • du tar bort deras ande och de dör
 • och vänder åter till stoft.
 • 30 Du sänder din Ande, då skapas de
 • och du förnyar jordens ansikte.
 • 31 Må Herrens härlighet
 • vara i evighet!
 • Må Herren glädja sig
  över sina verk.

 • (Bibeltexterna är hämtade från Folkbibeln 2015)
 • Inga kommentarer: