17 juni 2022

DAGENS ANDAKT, den 17 juni

  


”Se jag har lagt en grundsten i Sion, en beprövad sten, en dyrbar hörnsten, en fast grundval. Den som tror på den behöver inte fly”
(Jes 28:16)

Grundstenen är en viktig del i grunden på en byggnad. Ordet används ofta i bildlig betydelse som en nödvändig förutsättning för en viss uppfattning. I den kristna tron är grundstenen Jesus Kristus, och den stenen är redan lagt. Den nödvändiga förutsättningen för att vi ska kunna bli kristna finns där. Vem som vill får bygga sitt liv på grundstenen som är Jesus. Många har prövat dess hållfasthet, och vet att Jesus är ett fundament, som det håller att bygga sitt liv på. Han rubbas inte och när jag tror på honom behöver jag inte fly. 

BÖN

Jesus hjälp mig att bli ännu fastare/djupare rotad i tron på dig så att jag kan leva i din frid. Tack för att du står fast när allt annat vacklar.

Inga kommentarer: