4 juni 2022

DAGENS ANDAKT, den 4 juni

 


”Den som är i Kristus är en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit.” 
(2 Kor 5:17) 

Professorn, som var vår värd på det amerikanska universitetet, lärde oss vikten av att alltid ha en ”second plan” – en reservplan, ifall det man först hade tänkt, av någon orsak inte skulle fungera. När vi kom, som besökare från en norsk skola, hade han satt upp en bild av den norska kungen på väggen i sitt hem, för att hedra oss. När han förstod att vi var svenskar och inte norrmän, utropade han sitt ”I have a second plan”, tog ner den nyuppsatta kungabilden från väggen och rusade ut i garaget, för att plocka fram en bild av det svenska kungaparet i stället. Många sådana episoder fick oss att förstå att det var en livsprincip för honom att alltid ha en reservplan i bakfickan.

Professorn var inte så olik Gud i detta. Gud hade också en ”second plan” när han skapade världen. Han hade tänkt att det skulle bli så bra, att gemenskapen skulle vara fulländad mellan Skaparen och avbilden. Det blev inte som Gud hade tänkt, men redan i 1 Moseboken kan man läsa om Guds reservplan att ge människorna en ny chans, en möjlighet till återupprättad gemenskap med Gud själv genom Jesus Kristus.

Men Gud tänkte inte bara ut en reservplan för mänskligheten som grupp. Han tänkte också på varje människa som individ och erbjuder varje människa en ny start, en ny början, en reservplan när den gamla planen har grusats. Och Guds second plan är alltid bättre än det första.

BÖN

Jesus, tack för att du hade en reservplan i beredskap för mig när jag gick vilse i livet och allt blev fel. Tack för att du öppnade mina ögon så att jag fick se att det fanns en möjlighet för mig att få bli en ny skapelse i dig och att få lämna det gamla som blev fel bakom mig. Tack att din nåd är ny varje morgon!

Inga kommentarer: