5 juni 2022

DAGENS ANDAKT, den 5 juni

 


”Därför ber jag er… att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det skall vara er andliga gudstjänst”
(Rom 12:1) 

Vi reser ofta och har mötesserier på olika platser. Ibland får vi bo över hos kårledare eller församlingsföreståndare. Det är något särskilt att få dela gemenskapen i en sådan familj, särskilt på söndagsmorgonen innan förmiddagens gudstjänst. Det finns ofta en självklar ordning där alla förbereder sig, som för att gå på fest. Alla tar på sig sina söndagskläder och föräldrar och barn har väl inarbetade rutiner för hur förberedelserna ska gå till.

Söndagsgudstjänsten är viktig. Det är där vi får lovsjunga tillsammans med andra kristna. Det är där vi får lyssna till undervisning från Guds ord och det är där vi får ha gemenskap med våra trosfränder. Ändå tror jag att Bibeln menar något annat när den talar om gudstjänst.

Dagens bibelord talar om att gudstjänst, det är att frambära sig själv som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Och vet du? Jag tror, att även om Gud är intresserad av vad som händer i kyrkor och församlingar på söndagarna mellan klockan elva och klockan tolv, så är han ännu mer intresserad, av vad som händer i och mellan de kristna, mellan söndag klockan tolv och söndag klockan elva.

BÖN

Herre hjälp mig att leva som du vill alla de timmar som förflyter efter det att jag går ut ur kyrkan på söndagen och fram till dess att jag åter sitter där nästa söndag. Hjälp mig att behaga dig med mina ord, mina handlingar, ja allt vad jag är och gör, varje dag och varje stund.

Inga kommentarer: