6 juni 2022

DAGENS ANDAKT, den 6 juni

 


Var trogen intill döden så skall jag ge dig livets segerkrans”
(Upp. 2:10b)

Jag planerar noga, när jag ska företa mig något, och jag säkrar upp runt händelsen så att ingenting ska gå fel. Jag prövar och undersöker så noggrant som möjligt, jag vänder på alla stenar för att i förväg upptäcka svagheter och brister i min plan. Ändå händer det att det jag planerat blir fel. Jag kanske blir lurad på pengar, anseende och rättigheter. Det är så det fungerar i den här världen.

Men när vi blir lurade, baktalade, förnedrade eller bortglömda, när människor försöker ta ifrån oss heder och ära, finns det en sak som de inte kan ta ifrån oss. Det är välsignelsen av ett rent hjärta.

Renheten i mitt hjärta kan aldrig stjälas eller besudlas av någon annan människa.  Den kan bara förstöras eller kastas bort av mig själv.

BÖN

Herre, hjälp mig idag att vaka över min renhet och inte låta mig dras med i det som är ont eller lågt, även om andra skulle handla fel emot mig.

Inga kommentarer: