6 juni 2022

PÅ VÄG... – Apg 22


Bibelläsning: Apostlagärningarna 22
Läs bibeltexten här

"Jag förföljde 'den vägen' ända till döds och grep både män och kvinnor och satte dem i fängelse."(Apg 22:4 FB)

Då Paulus i ett av sina försvarstal berättar sin livshistoria, talar han också om hur han tidigare förföljde de kristna. De kristna kallades "den vägen".

Uttrycket "den vägen" kan föra tankarna i flera riktningar:

1. Att man var på väg mot ett mål. Evighetshoppet, längtan att få möta Jesus i himlen, var och är ett kännetecken på levande kristendom.

2. En väg är till för att komma framåt. Det kristna livet får inte stagnera. Det är en ständig utveckling mot Kristus-likhet.

3. En kristen är på väg med ett uppdrag, ett budskap. till omvärlden. Paulus beskriver sitt uppdrag med några ord han fick vid sin kallelse: "Ty du skall vara hans vittne inför alla människor och vittna om vad du har sett och hört." (Apg 22:15)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hur är det med mig:
-har jag ett levande evighetshopp?
-utvecklas jag i mitt kristna liv eller har jag stagnerat?
-vad är mitt uppdrag till min omvärld och hur för jag ut det?

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE 


Paulus talar till folket i Jerusalem - Vers 1-21
Paulus berättar om sin bakgrund och om sin teologiska utbildning. Han undervisades av Gamaliel som ansågs vara en av de mest respekterade judiska lärarna.
Paulus berättar också om hur han aktivt tog del i förföljelsen av de kristna och om sitt möte med Jesus på vägen till Damaskus.
Paulus berättar vidare om sin kallelse:
- att höra Guds röst (vers 14)
- att vittna om Jesus (vers 15)
- att bli sänd till hedningarna långt borta (vers 21)
Till eftertanke:
- Paulus var kallad att höra Guds röst. Den kallelsen har också du, tillsammans med alla kristna. Jesus säger att alla hans får kan känna igen och höra hans röst. Hur upplever du Guds tilltal i ditt liv?
- Paulus fick en specifik kallelse att resa långt bort med evangeliet. Hur ser din kallelse ut?

Paulus hos befälhavaren - Vers 22-30
Paulus tal resulterade i att folket på nytt började skrika mot Paulus och slita sina kläder. Befälhavaren gav då order att förhöra Paulus under tortyr för att få reda på sanningen, men då Paulus berättar att han är romersk medborgare, tar de  bojorna av Paulus och beslutar att föra honom till judarnas Stora Råd för förhör.

Inga kommentarer: