19 juni 2022

UTMANINGEN Psalm 74 och 75


Psalm 74 - EN GUD SOM HÅNAS

Läs bibeltexten här

Bibelläsning: Psalm 74
"Stå upp Gud och för din talan! Tänk på hur du hela tiden hånas av dåren" (Ps 74:22 FB)

Psalmförfattaren lider av att leva i en tid då Guds namn och Guds verk förtalas. Han frågar hur länge Gud ska låta det fortgå: "Hur länge Gud, skall fienden smäda och ständigt förakta ditt namn? Varför håller du tillbaka din hand?" (vers 10-11). Han känner vanmakt över att Guds namn blir hånat och att Gud inte gör något.

Också vår tid kännetecknas av en allt mer högljudd ateistisk propaganda. Röster höjs för att kristna värden inte ska få plats i politiken eller i skolan. Guds namn och Guds verk förtalas.

Jesus som så ofta säger: "Oroa dig inte" (Matt 6:31), han lever och det är just därför du inte behöver oroa dig. Så, kom loss och låt Honom fylla ditt liv med glädje.

Mannakorn att tugga på under dagen: Oroa dig inte, Gud finns! 

Kommentar:
Psalmen beskriver detaljerat hur Templet invaderas av fiender som raserar och förstör Templet fullständigt (vers 3-8). Detta inträffade 586 f.Kr. då babylonierna intog Jerusalem och förde bort Israels barn till den babyloniska fångenskapen. David och Asaf levde flera hundra år före denna händelse. På Davids tid fanns inget Tempel i Jerusalem. Det byggdes senare av Davids son Salomo. Så vem är det som skrivit denna psalm?
1/ Det kan vara den Asaf som levde på Davids tid som skrev psalmen profetiskt om vad som skulle komma.
2/ Den kan ha skrivits av en annan Asaf som levde under fångenskapen i Babylonien.
3/ Den kan ha skrivits av Jeremia (den har stora likheter med Klagovisorna) eller någon annan av profeterna och lämnats till Asafs familj som var den mest framstående familjen av sångare på den tiden.

Vem som än har skrivit psalmen kan vi säkert se paralleller till vår tid då de kristna smutskastas och man trampar på det som är heligt.


Bibelläsning: Psalm 75
Läs bibeltexten här

"Vi tackar dig Gud. Vi tackar dig. Ditt namn är nära, man talar om dina under." (Ps 75:2 FB)

Det finns ett samband mellan tacksägelse och gudsnärvaro.

Är inte Gud alltid nära? - Jovisst är han det! Men många gånger är vi inte medvetna om hans närvaro. Vi rusar genom dagar som är fyllda av olika aktiviteter och krav. Även om Gud är nära kanske vi inte är nära Honom.

Till och med i bönen, då vi ibland talar med Gud om våra behov, står behoven så mycket i fokus att Gud förvisas till periferin.

Gud vill att vi ska be om hjälp. Men när vi övergår till tacksägelse så lämnar vi våra behov och bönen "lyfter" till en annan nivå. Det blir då inte längre en problemcentrerad bön, men en gudscentrerad. I det första fallet är vi nära våra problem och i det andra fallet är vi nära Gud.

Tacksägelse liknas vid en port in till Herrens gårdar: "Gå in i hans portar med tacksägelse" (Ps 100:4)

Mannakorn att tugga på under dagen: Gå in i hans portar med tacksägelse.

Kommentar:
Den förra psalmen avslutas med ett nödrop att Herren ska gripa in (74:22-23). I denna psalm svarar Gud:
- Guds rättvisa dom kommer vid den tid Gud har bestämt (vers 3).
- Det är Gud som dömer. Den ene böjer han ner, den andre reder han upp (vers 8). Den tanken återkommer i Luk 1:52.
- ”Bägaren” i vers 9 är en bild på Guds vredesdom och ”dricka den till botten” talar om att ingenting hålls tillbaka av det utmätta straffet på domens dag. (Se också Jer 25:15; Upp 14:10 och 16:19).


Inga kommentarer: