12 juni 2022

UTMANINGEN - Psalm 71 och 72

 


Psalm 71 - MIN KLIPPA

Bibelläsning: Psalm 71
Läs bibeltexten här

"Var en klippa för mig där jag kan bo, dit jag alltid kan komma, du som givit befallning om min frälsning, du mitt bergfäste och min borg." (Ps 71:3 FB)

Alla behöver en fast punkt i tillvaron. En punkt som vi kan lita på och som inte förändras efter tidens växlingar. Det handlar om livskvalitet.

Våra liv är inte bara känslor, humörsvängningar eller anpassning till vad vi tror att andra människor anser om oss. Våra liv måste ha en fast punkt utanför oss själva som vi kan återkomma till.

Herren vill vara detta för oss. Herren, som frälste oss, är en klippa för oss där vi får bo, dit vi alltid får komma. Han är vårt bergfäste och vår borg.

Mannakorn att tugga på under dagen: Jesus är min klippa.

Kommentar:
Psalmen uttrycker en gammal mans tillbakablick på livet och bön om fortsatt beskydd.

Det berättas om Charles Simeon som gick i pension år 1836 efter 54 års tjänst i Holy Trinity i Cambridge. En vän la märke till att George Simeon fortfarande gick upp klockan fyra varje morgon för att tillbringa tid tillsammans med Gud. Vännen frågade om inte Simeon, nu efter att han gått i pension, kunde ta vissa saker lite mindre allvarligt. ”Vadå?”, svarade den gamle mannen, ”skulle jag inte fortsätta kämpa med all min kraft nu då jag har målsnöret i sikte.” (Från New Bible Commentary).

Den gamle mannen i dagens psalm ber inte bara om beskydd och ett långt liv bara för sin egen del. Han ber att Gud inte ska sluta beskydda honom, innan han fått förkunna om Guds makt för nya släkten (vers 18).


Psalm 72 - VÅRREGN

Bibelläsning: Psalm 72
Läs bibeltexten här

"Han skall vara lik regnet som faller på nyslagen äng, lik en regnskur som vattnar jorden." (Ps 72:6 FB)

Torr mark längtar efter vatten. Utan vatten har jorden blivit hård och saknar förmåga att bära fram växtlighet. Då kommer det stilla regnet som mjukar upp marken och livet kan spira fram.

Våra liv är ibland som torr mark. Vi har hårdnat och tappat kontakten med vår längtan. Vi tycker att det är bra som det är. Vi har anpassat våra liv till en viss nivå. Vi längtar inte efter förändring. Vi frågar inte längre efter vårregnet. Det är allvarligt ty för den som inte törstar finns det inget att få. Vår längtan, vårt behov, är Guds möjlighet i våra liv. Behovets barn har tillgång till oerhörda resurser.

Nya Testamentet talar vid flera tillfällen om vem det är som får komma och dricka: "Den som törstar".
 
Denna psalm talar om vem det är som får hjälp: Den som lider brist och har ett behov. "Ty han skall rädda den fattige som ropar och den betryckte som ingen hjälpare har." (vers 12)

"Saliga är ni som nu hungrar, ni skall bli mättade", men "Ve er, ni som nu är mätta" (Luk 6:21+25 FB)

Mannakorn att tugga på under dagen: "Han skall vara lik regnet som faller på nyslagen äng, lik en regnskur som vattnar jorden."

Kommentar:
Psalmen är skriven av Davids son Salomo som regerade under Israels storhetstid. Salomo har även skrivit Predikaren, Höga Visan och stora delar av Ordspråksboken.

Psalmen är Messiansk, den pekar fram mot Jesu andra tillkommelse:
- Då ska Jesus döma sitt folk med rättfärdighet och skipa rättvisa (vers 3-4).
- Då ska Han komma med välsignelser, ”en regnskur som vattnar jorden” (vers 6).
- Då ska Han härska över hela jorden och alla knän ska böjas inför Honom (vers 8-9).
- Han ska leva i evighet (vers 17a).
- Löftet till Abraham om välsignelse (1 Mos 12:2f) ska ännu en gång uppfyllas genom Jesus (vers 17b).

Inga kommentarer: