14 juni 2022

DAGENS ANDAKT, den 14 juni”Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet.”
(Matt 22:37)

Att älska med hela hjärtat, med hela själen och med hela förståndet innebär att det inte finns plats för annat. Gud älskar det som är helhjärtat och hatar det som är delat och splittrat. Catherine Booth, hustrun till Frälsningsarméns grundare William Booth, var en duktig förkunnare. Vid ett tillfälle sa hon:

Visa världen en verklig, levande, självuppoffrande, hårt arbetande, kämpande, triumferande religion och världen kommer att bli påverkad av den. Man allt som inte når upp till denna standard kommer de att vända sig bort ifrån och spotta på.

 Vi borde kanske fundera över vilken effekt vår tro har på vår omgivning. Är kyrkan idag en faktor som påverkar och har ett gott inflytande på det omgivande samhället, eller är kyrkan något som man vänder sig bort ifrån och till och med spottar på? Och har svaret på denna fråga något att säga om de kristnas tro och överlåtelse?

BÖN

Herre, hjälp mig att vara helhjärtad i allt vad jag gör. Hjälp mig att leva så att du genom mig kan få inflytande över det område, där jag kommer att befinna mig, och de människor som jag kommer att möta idag.

Inga kommentarer: