5 juni 2022

UTMANINGEN Psalm 68 och 69


Psalm 68 - EN HÄR AV FÖRKUNNARE

Bibelläsning: Psalm 68
Läs bibeltexten här

"Herren låter sitt ord förkunnas, stor är skaran av kvinnor som kommer med glädjebudet." (Ps 68:12 FB)

Kvinnliga förkunnare? Ja, här finns de. En hel skara, en armé, av kvinnliga förkunnare som bär fram glädjebudet.

Kvinnornas förkunnelse bereder vägen för Herren (vers 5). Den öppnar möjligheter för den som har det svårt. För Herren är de faderlösas fader och änkors försvarare (vers 6). Han ger de ensamma ett hem och de fångna frihet (vers 7).

Det är vad Herren gör. Låt oss, tillsammans med skaran av kvinnliga förkunnare, bereda vägen för Herren och ge Gud makten (vers 35). Först och främst i våra egna liv.

Mannakorn att tugga på under dagen: En här av förkunnare och jag får vara med.

Kommentar:
Psalmen ser tillbaka på Israels barns befrielse från slaveriet i Egypten. Vers 2 upprepar 4 Mos 10:35 från ökenvandringen. Gud fördriver fienderna (vers 3) och Gud går i spetsen för sitt folk (vers 8) och ger dem vatten under ökenvandringen (vers 10).

Men psalmen pekar också framåt mot Jesu himmelsfärd ”Du steg upp i höjden” (vers 19). Den versen citeras också av Paulus i Ef 4:8. Du kan läsa om Jesu himmelsfärd i Apg 1:6-11.

Gud räddade sitt folk från slaveriet i Egypten. Men också idag är Gud frälsningens gud för var och en som vill ta emot honom (vers20-21).


Psalm 69 - ETT LEVANDE HJÄRTA

Bibelläsning: Psalm 69
Läs bibeltexten här

"Ni som söker Gud, era hjärtan skall leva!" (Ps 69:33 FB)

Alla har tydligen inte levande hjärtan enligt detta bibelord. Det är bara de som söker Gud som har levande hjärtan. I konsekvensens namn måste de som inte söker Gud  därför ha motsatsen: döda hjärtan.

Men när någon börjar söka Herren, får hjärtat liv.

Hur är det med mitt hjärta? Går jag omkring och lever mitt kristna liv med ett dött hjärta därinne, eller har jag ett levande hjärta. Ett hjärta som söker Herren, lyssnar till hans röst och strävar efter att lära känna Honom mer och mer.

Mannakorn att tugga på under dagen: Hur är det med mitt hjärta?

Kommentar:
Psalmen är en av de mest citerade psalmerna i Nya Testamentet.
Samtidigt som det är en beskrivning av hur David upplever en extremt svår tid, är det också en profetisk beskrivning av Jesu lidande:
-Talar om alla som är fiender utan orsak. Vers 5 och Joh 15:25.
-Hånad av sina bröder. Vers 9 och Joh 7:5.
-Nitälskan för Guds hus. Vers 10 och Joh 2:14-17.
-Jesu lidande. Vers 21 och Matt 27:24.
-Jesus fick dricka ättikvin. Vers 22 och Matt 27:34
-Vers 26 handlar om Judas (Apg 1:20).
-Vers 23-24 citeras i Rom 11:9-10.


Inga kommentarer: