19 juni 2022

DAGENS ANDAKT, den 19 juni”... när man tänder en lampa sätter man den… på hållaren så att den lyser för alla i huset. På samma sätt skall ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader i himlen.” 
(Matt 5:15-16)

Moder Theresa lär ha sagt följande ord:

-      Det goda du gör kommer att vara glömt i morgon. Det spelar ingen roll – gör gott.

-      Ärlighet och uppriktighet gör dig sårbar. Det spelar ingen roll – var uppriktig och ärlig.

-      Det som du byggt upp under år kan förstöras på ett ögonblick. Det spelar ingen roll – bygg på.

-      Människan är oförnuftig, ologisk och egocentrisk. Det spelar ingen roll – älska henne.

I Matteus sjätte kapitel uppmanar Jesus sina lärjungar att göra olika saker i det fördolda: ge allmosor (Matt 6:4), be (Matt 6:6) och fasta (Matt 6:18). Och så lovar han att Fadern som ser i det fördolda ska ge en belöning för detta.

Drivkraften för en kristen kan inte vara andra människors beundran eller gillande, utan att det vi gör ska behaga Gud. När vi försöker att leva så, kommer vårt ljus att lysa också inför människor, Fadern kommer att bli förhärligad och vi ska få vår belöning från honom som ser i det fördolda.

BÖN

Jesus hjälp mig idag att följa din ledning att göra gott, även om det inte verkar löna sig. Tack för att jag inte behöver bli godkänd av någon annan än dig.

Inga kommentarer: