18 juni 2022

Söndagens bibeltexter


GAMLA TESTAMENTET
2 Mos 14:21-22

21 Och Mose räckte ut handen över havet, och Herren drev då undan havet genom en stark östanvind som blåste hela natten. Han gjorde havet till torrt land, och vattnet klövs itu. 22 Israels barn gick mitt igenom havet på torr mark, medan vattnet stod som en mur till höger och vänster om dem.


FRÅN EVANGELIERNA
Joh 1:29-34

29 Nästa dag såg han Jesus komma, och han sade: "Se Guds lamm, som tar bort världens synd. 30 Det var om honom jag sade: Efter mig kommer en man som är före mig, ty han var före mig. 31 Och jag kände honom inte. Men för att han skulle uppenbaras för Israel har jag kommit och döper i vatten."

32 Johannes vittnade och sade: "Jag såg Anden komma ner som en duva från himlen och bli kvar över honom. 33 Jag kände honom inte, men han som sände mig att döpa i vatten sade till mig: Den som du ser Anden komma ner och bli kvar över, han är den som döper i den helige Ande. 34 Och jag har sett det och har vittnat att han är Guds Son."


FRÅN BREVEN
Titus 3:4-8

4 Men när Guds, vår Frälsares, godhet och kärlek till människorna uppenbarades, 5 frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige Ande, 6 som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår Frälsare. 7 Detta skedde för att vi skulle stå rättfärdiga genom hans nåd och, som vårt hopp är, bli arvingar till det eviga livet. 8 Detta är ett ord att lita på, och jag vill att du med kraft inskärper det, så att de som tror på Gud vinnlägger sig om att göra goda gärningar. Sådant är gott och nyttigt för människorna. 


FRÅN PSALTAREN
66:5-12

 • 5 Kom och se vad Gud har gjort,
 • gärningar som väcker förundran bland människors barn.
 • 6 Han förvandlade havet
 • till torrt land,
 • de gick till fots genom vattnen.
 • Där gladdes vi över honom.
 • 7 Genom sin makt härskar han
 • för evigt,
 • hans ögon ger akt på hednafolken.
 • De upproriska skall inte kunna resa sig. Sela.
 • 8 Prisa, ni folk, vår Gud,
 • låt hans lov ljuda högt,
 • 9 ty han har givit vår själ liv,
 • han har inte låtit vår fot vackla.
 • 10 Väl prövade du oss, Gud,
 • du luttrade oss
 • som silver luttras.
 • 11 Du lät oss fastna i nätet,
 • du lade en tung börda
 • på vår rygg.
 • 12 Du lät människor fara fram
 • över vårt huvud,
 • vi gick genom eld och vatten.
 • Men du förde oss ut
  och gav oss överflöd.

 • (Bibeltexterna är hämtade från Folkbibeln)

 •  

  Inga kommentarer: