17 juni 2022

DÄR ALLT HOPP VAR UTE – Rom 4


Bibelläsning: Romarbrevet 4

Läs bibeltexten här

"Där allt hopp var ute, trodde och hoppades han att han skulle bli fader till många folk, som det var sagt: Så talrika skall dina efterkommande bli. Han sviktade inte i tron då han tänkte på att hans egen kropp saknade livskraft ? han var då omkring hundra år - och att Saras moderliv var dött. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte utan blev i stället starkare i tron och gav Gud äran. Han var övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla." (Rom 4:18-20 FB)

Här talas det om en ny slags rättfärdighet. En rättfärdighet som inte bygger på gärningar utan på tro.

"När allt hopp var ute...var han övertygad om att det Gud lovat, det var han också mäktig att hålla."

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Där allt hopp var ute, trodde och hoppades han...

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE


Rättfärdig av tro
Här fortsätter undervisningen från förra kapitlet om rättfärdiggörelse genom tro och inte av gärningar. Abraham blev rättfärdig för att han trodde Gud (vers 3), och David prisar den människa salig," som Gud tillräknar rättfärdighet utan gärningar" (vers 6).

Vad är det då för skillnad på rättfärdiggörelsen genom tron före och efter Kristus? Jo, Abraham, som levde före Kristus, blev rättfärdig genom tron på Guds löften som skulle uppfyllas  (vers 21 och 22), medan vi, som lever efter Kristus, blir rättfärdiga genom tron på Guds löfte son har uppfyllts. Men trots att löftena redan har uppfyllts är det många som lever som löftena ännu inte blivit uppfyllda. Det är detta som Paulus förkunnar  då han säger: "det löfte som gavs till våra fäder, det har Gud uppfyllt åt oss" (Apg 13:32-33).

Genom att tron tillräknades Abraham medan han ännu var oomskuren är Abraham en fader för alla oomskurna som tror så att rättfärdigheten tillräknas dem (vers 11). Efter omskärelsen blir han även en fader för dem som är omskurna (vers 12).

Till eftertanke:
Kan man använda samma resonemang att vår rättfärdighet inte bygger på yttre handlingar, såsom på vilket sätt vi blivit döpta eller inte döpta? Eller hur vill du förklara att vår rättfärdighet bygger på tro, av bara nåd (vers 16)?

Inga kommentarer: