14 juni 2022

TRONS LYDNAD - Rom 1

 


Bibelläsning: Romarbrevet 1
Läs bibeltexten här

"Genom honom har vi fått nåd och apostlaämbete för att bland alla hednafolk föra människor till trons lydnad för hans namns skull." (Rom 1:5 FB)

Har du lagt märke till uttrycket: trons lydnad. En lydnad som hänger ihop med min tro. En lydnad som är en konsekvens av min tro. Då måste detsamma gälla omvänt: olydnad är en konsekvens av otro.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig idag att leva i trons lydnad, så att min tro får uttrycka sig i att jag gör det du ber mig om.

 

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE 

Paulus presenterar sig - Vers 1-7
Paulus börjar sitt brev till romarna med att presentera vem han är och vad som är hans uppdrag.
Han är kallad till apostel och avskild för Guds evangelium (vers 1). Han skriver till dem som tillhör församlingen att de också är kallade. Kallade att tillhöra Jesus Kristus (vers 6).
Till eftertanke:
Vi är alla kallade till Jesus, men om vi skulle presentera oss själva på samma sätt som Paulus, vad skulle vi skriva då? Vad är mitt uppdrag i Kristi kropp? Vad är min kallelse?

Paulus relation till församlingsmedlemmarna i Rom - Vers 8-17
Paulus försäkrar romarna om sina förböner och sin längtan att få möta dem. Han längtar efter att få stärka dem genom att dela med sig någon andlig nådegåva (vers 11). Paulus ser fram till att deras gemensamma tro skall vara till tröst både för honom och för dem (vers 12).
Till eftertanke:
-Hur skulle du vilja beskriva Paulus relation till församlingen i Rom?
-Vad tror du Paulus menar med att han vill dela med sig någon andlig nådegåva?

Guds vrede över all ogudaktighet och orättfärdighet - Vers 18-32
Här talar Paulus om Guds dom över dem som lever ogudaktigt eller orättfärdigt (vers 18 och 32). Domen förstärks av att de mycket väl vet vad som är rätt, men ändå vänder sig till det som är fel (vers 19+20+21+28+32). Speciellt omnämns homosexuella handlingar "kvinnor som bytte ut det naturliga umgänget mot det naturliga" (vers 26) och män som övergav det naturliga umgänget och "upptändes av begär till varandra" (vers 27)
Till eftertanke:
Vad tror du menas med "det naturliga umgänget" och "det onaturliga umgänget"?

Inga kommentarer: