1 juni 2022

DAGENS ANDAKT, den 1 juni”Jesus svarade dem: ’Stunden har kommit då Människosonen skall förhärligas. Sannerligen, jag säger er: om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd… ”
(Joh 12:23-24) 

I dagens bibelord förutsäger Jesus sin död. Han liknar sin död med den död som ett vetekorn måste genomgå, för att kunna ge skörd. Han ställer sin egen ”en-samhet” mot den rika skörden – de många. Ett vetekorn sås – många veteax blir resultatet om vetekornet dör. På samma sätt skulle Jesus dö ensam, men hans liv skulle uppstå i många – i hans nya kropp församlingen, som Bibeln talar om som ”Kristi kropp”. I 1 Korintierbrevet 12:27 talar Paulus till de kristna i Korint och han säger: ”Ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar av den”.

Den rika skörden, resultatet av Jesu död är du och jag och alla andra kristna ut över hela jorden. Vi är inte Kristus, men vi är av samma art som honom. Vi kan inte ensamma göra det som han gjorde, vi är bara en liten del. Men tillsammans utgör vi, församlingen, hans nya kropp på jorden.

BÖN

Tack Jesus för att du var villig att bli som ett naket vetekorn som faller i jorden och dör, för att det skulle kunna växa upp en skörd, ett folk, en församling – Kristi kropp, där jag får vara en del. Hjälp mig idag, att utföra min uppgift i kroppen i samverkan med alla de andra som också har fått nytt liv genom din död.

Inga kommentarer: