9 juni 2022

"JESUS LEVER!" – Apg 25

 


Bibelläsning: Apostlagärningarna 25
Läs bibeltexten här

"...en viss Jesus som var död men som Paulus påstod var i livet." (Apg 25:19 FB)

Då Festus, som inte visste så mycket om kristendomen, skulle förklara vad det var Paulus var anklagad för, sa han att det hela handlade om en viss Jesus som var död men som Paulus påstod var i livet. Utan att förstå det, hade Festus förstått vad kristendomen egentligen handlar om. Det är inte en ny lära eller uppsättning av ritualer. Det är ett liv i relation med en som har uppstått från de döda: Jesus.

Det enda som man måste tro för att bli frälst är att Jesus har uppstått från de döda och att han lever i dag (Rom 10:9).

Jesus lever och är ständigt vid min sida. Vad får det för konsekvenser för mig i dag?

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jesus har uppstått från de döda och han lever i mig!

 

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE


Förhör efter förhör
Då vi har kommit så här långt i Apostlagärningarna handlar det mest om det ena förhöret efter det andra för Paulus. Det ger också Paulus möjlighet att förklara/förkunna evangeliet. Dels möter vi det judiska prästerskapet som kommer med den ena anklagelsen efter den andra mot Paulus, och dels olika myndighetspersoner som mer eller mindre förstår vad frågan handlar om.

   I förhöret med Festus, vädjar Paulus till kejsaren, vilket han hade rätt till eftersom han var romersk medborgare. Det innebar att Festus måste skicka Paulus till Rom för att få sin sak avgjord där. Festus problem var att han inte visste vad han skulle skriva i följebrevet som skulle gå med Paulus till Rom. Men då kung Agrippa och hans hustru kommer på besök ser Festus möjligheten att få mer information om vad Paulus egentligen handlar om.

   Då Festus ska förklara för kung Agrippa vad han tror sig veta om anklagelserna mot Paulus, säger han att det rör sig om tvistefrågor i judarnas religion och om "en viss Jesus som var död men som Paulus påstod var i livet" (vers 19).

   Utan att riktigt förstå det själv lyckas Festus formulera vad kristen tro egentligen handlar om. Det handlar om att Jesus, som var död, lever idag!
Detta är det enda man måste tro för att bli frälst enlig definitionen i Rom 10:9. Jesus, som var död, uppstod igen och uppstår därefter i varje människa som tar emot Jesus och bli frälst. Det liv som Jesus gav på korset blir igen levande i alla kristna över hela jorden. Jesus var ett ensamt vetekorn som måste dö för att ge liv till många nya "vetekorn" (Joh 12:24)
.
Till eftertanke:
Vad innebär det praktiskt i ditt liv att Jesus lever sitt liv i dig? Är det bara en lärosats, eller är det något som påverkar ditt dagliga liv?

Inga kommentarer: