2 juni 2022

Vittnesbördet: Överstelöjtnant Robert Tuftström: ”Jag lever min dröm”


- Världen idag -
Frälsningsofficeren Robert Tuftström växte upp i en politiskt aktiv familj i Norrland. Efter att ha läst Bibeln på egen hand fick han vara med om en dramatisk frälsningsupplevelse, som ledde honom till att bli officer inom Frälsningsarmén, där han i dag sitter i ledningen.

Inga kommentarer: