15 juni 2022

LYDA SANNINGEN – Rom 2


Bibelläsning: Romarbrevet 2
Läs bibeltexten här

"...dem som söker sitt eget och inte lyder sanningen utan orättfärdigheten." (Rom 2:8 FB)

Här talar Paulus om den dubbla utgången. Han varnar för att bara söka sitt eget och att inte lyda sanningen.

Alla människor har en inre kompass som talar om vad som är rätt och fel. Paulus skriver om hedningarna: "De visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan" (Rom 2: 15 FB).
Alla människor har i någon mån förmågan att välja sanningen genom den inre kompassen.

Men den som är född på nytt har ett finkänsligare instrument. Den Helige Ande som bor i oss. Han uppenbarar dagligen sanningen för oss. Han leder oss, visar vägen och hjälper oss att göra det som är rätt i våra liv just här och nu.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vad innebär det för mig att lyda sanningen idag?

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE


Döm inte andra - Vers 1-8
Här talas det mycket om att vi inte ska döma andra. I andra bibelställen anklagas församlingen för att inte döma, t.ex. då det gäller kvinnan Isebel i Upp 2: 19.
Till eftertanke:
- När ska man döma och när ska man inte döma?
- Är det skillnad på att döma och att bedöma? (profetior ska till exempel prövas 1 Kor 14:29)
- Är det skillnad på att döma människan och handlingen?

Lagen nedlagt i människan - Vers 9-16

Här talas det om hedningar som saknar lagen, men ändå har lagen skriven i sina hjärtan (vers 14-15).
Till eftertanke:
På vilket sätt kan man uppleva att människor i vår tid gör det som är rätt utan att ha ett skrivet rättesnöre?

Omskuren genom Anden och inte genom bokstaven - Vers 17-29


Den som verkligen är jude är den som är det i sitt inre genom hjärtats omskärelse (vers 29).
Till eftertanke:
Här möter vi en något ovanlig definition på vem som verkligen är jude. Kan vi tillämpa denna princip om hjärtat och bokstaven på andra områden? i så fall vilka?

Inga kommentarer: