13 juni 2022

DAGENS ANDAKT, den 13 juni”Detta har jag sagt er för att ni inte skall komma på fall”
(Joh 16:1)

Om man läser dagens bibelvers isolerat, borde man bli lite nyfiken på vad ordet detta syftar på. Detta, pekar här tillbaka på det som står i de två föregående kapitlen i Johannesevangeliet. Där kan man läsa om att vi inte ska känna någon oro, utan tro på Gud. Där står att Jesus ska be till Fadern, och han ska ge oss en annan hjälpare, sanningens ande. Där står att Sanningens ande skall lära oss allt och påminna oss om allt som Jesus har sagt till oss. Där står att han vill ändra vår status, från att vara tjänare, till att vara hans vänner. Och där står att Han själv är den som har utvalt oss och bestämt att vi ska gå ut i världen och bära frukt som består. 

Det är underbara löften som varje kristen får ta till sig. Men där finns också en del förmaningar. Där står t.ex. om att varje gren som bär frukt, ansar han. Vi måste vara beredda på den tillbakaskärning, som är nödvändig för att frukten i våra liv ska bli god. Där finns villkoret för att han ska förbli i oss, och det är att vi förblir i honom. Där finns uppmaningen att vi ska älska varandra, och slutligen finns där en identitetsförklaring. Jesus förklarar att som kristen så tillhör jag inte längre världen. Han har kallat oss ut ur världen. Därför hatar världen oss. De hatar för att de inte har lärt känna Fadern och inte heller Jesus.  

Allt detta har Jesus sagt till oss för att vi inte ska komma på fall. Då måste det vara mycket viktigt att vi lyssnar noga.

BÖN

Jesus, tack för att ditt Ord ger oss vägledning. Tack för tryggheten som finns i tron på dig och tack att vi får låta oron vika. Tack för vissheten att du vill sända Sanningens ande till vår hjälp. Tack att vi får vara dina vänner, och tack att det är du själv som har utvalt oss och kallat oss ut ur denna världen till att leva våra liv i ditt rike.

Inga kommentarer: