11 juni 2022

Inför söndagen: GUD - FADER, SON OCH HELIG ANDE


FRÅN GAMLA TESTAMENTET
2 Mos 3:1-15

1 Mose vallade fåren åt sin svärfar Jetro, prästen i Midjan. En gång drev han fåren bortom öknen och kom till Guds berg Horeb. 2 Där uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en eldslåga som slog upp ur en buske. Han såg att busken brann av elden utan att busken brann upp. 3 Då tänkte Mose: "Jag måste gå dit och betrakta den underbara synen och se varför busken inte brinner upp."

4 När Herren såg att han gick för att se efter, ropade Gud till honom ur busken: "Mose! Mose!" Han svarade: "Här är jag." 5 Då sade Gud: "Kom inte hit! Tag av dig skorna, ty platsen där du står är helig mark." 6 Och han sade: "Jag är din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud." Då dolde Mose ansiktet, ty han bävade för att se på Gud. 7 Herren sade: "Jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten, och jag har hört hur de ropar över sina plågare. Jag känner till deras lidande. 8 Därför har jag stigit ner för att rädda dem undan egyptierna och föra dem från det landet upp till ett gott och rymligt land, ett land som flödar av mjölk och honung, det land där det bor kananeer, hetiter, amoreer, perisseer, hiveer och jebusiter. 9 Och se, ropet från Israels barn har kommit upp till mig, och jag har också sett hur egyptierna förtrycker dem. 10 Gå nu! Jag skall sända dig till farao, och du skall föra mitt folk, Israels barn, ut ur Egypten."

11 Men Mose sade till Gud: "Vem är jag, att jag skulle gå till farao och att jag skulle föra Israels barn ut ur Egypten?" 12 Han svarade: "Jag är med dig. Och detta skall för dig vara tecknet på att det är jag som har sänt dig: När du har fört folket ut ur Egypten, skall ni hålla gudstjänst på detta berg." 13 Då sade Mose till Gud: "När jag kommer till Israels barn och säger till dem: Era fäders Gud har sänt mig till er, och de frågar mig: Vad är hans namn? vad skall jag då svara dem?" 14 Gud sade till Mose: "Jag är den Jag Är." Och han sade vidare: "Så skall du säga till Israels barn:Jag Ärhar sänt mig till er."

15 Och Gud sade ytterligare till Mose: "Så skall du säga till Israels barn: Herren, era fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud, har sänt mig till er. Detta skall vara mitt namn för evigt och så skall man kalla mig från släkte till släkte.

FRÅN BREVEN
Rom 11:33-36

 • 33 O vilket djup av rikedom och vishet
 • och kunskap hos Gud!
 • Hur outgrundliga är inte hans domar
 • och hur outrannsakliga
 • hans vägar.
 • 34 Vem har lärt känna Herrens sinne
 • eller vem har varit
 • hans rådgivare?
 • 35 Eller vem har först givit honom
 • något som han måste
 • betala igen?
 • 36 Av honom, genom honom
 • och till honom är allting.
 • Honom tillhör äran i evigheter, amen.

 • FRÅN EVANGELIERNA
  Matt 28:16-20

  16 De elva lärjungarna begav sig till det berg i Galileen dit Jesus hade befallt dem att gå. 17 Och när de såg honom, tillbad de honom, men andra tvivlade. 18 Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: "Jag har fått all makt i himlen och på jorden. 19 Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn 20 och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut."


  FRÅN PSALTAREN
  Ps 113:1-6

 • 1 Halleluja!
 • Prisa, ni Herrens tjänare,
 • prisa Herrens namn!
 • 2 Välsignat vare Herrens namn
 • från nu och till evig tid!
 • 3 Från solens uppgång
 • ända till dess nedgång
 • skall Herrens namn bli prisat.
 • 4 Herren är upphöjd över alla folk,
 • till himlen når hans ära.
 • 5 Vem är som Herren, vår Gud,
 • han som tronar så högt,
 • 6 han som ser ner så djupt, vem i himlen och på jorden?
 • (Bibeltexterna är hämtade från Folkbibeln)

  Inga kommentarer: