1 juni 2022

"VI HAR INTE ENS HÖRT ATT DEN HELIGE ANDE HAR BLIVIT UTGJUTEN" – Apg 19

 


Bibelläsning: Apostlagärningarna 19
Läs bibeltexten här

"Tog ni emot den Helige Ande när ni kom till tro?" (Apg 19:2 FB)

Paulus har kommit till Efesus. Som vanligt "predikade han frimodigt" (Apg 19:8) och "Gud gjorde ovanliga under genom Paulus händer" (Apg 19;11)

I Efesus möter Paulus några lärjungar och frågar dem: "Tog ni emot den Helige Ande när ni kom till tro?"(Apg 19:2). De svarar: "Nej, vi har inte ens hört att den Helige Ande har blivit utgjuten" (Apg 19:2).

När lärjungarna fick höra att det fanns mer att få var de genast villiga att ta emot det: "Och när Paulus lade händerna på dem, kom den Helige Ande över dem, och de talade med tungor och profeterade" (Apg 19:6)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig Gud att frimodigt ta emot den kraft du vil ge mig i dag!

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE 


Den helige Ande kom över dem
Då Paulus bad för lärjungarna från Efesus kom den helige Ande över dem, och de talade med tungor och profeterade (vers 6). Frågan kommer av och till upp om man måste tala i tungor som tecken på att man är döpt med den helige Ande. Någon sådan regel finns inte i Bibeln.
   Däremot kan man säga att det är vanligt att uppfyllelsen av den helige Ande åtföljs av synliga manifestationer, oftast profeterande och/eller att tala i tungor. Dessutom sa Jesus att "Tecken skall följa dem som tror....de skall tala med nya tungor" (Mark 16:17)
Till eftertanke:
Vad tänker du om olika manifestationer i förbindelse med uppfyllelsen av den helige Ande utifrån Bibeln och din egen erfarenhet.

Ordet visar sin styrka
"På detta sätt hade ordet genom Herrens kraft framgång, och visade sin styrka" (vers 20). På vilket sätt visade ordet sin styrka?:
"Gud gjorde ovanliga under genom Paulus händer" (vers 11)
- "... man till och med tog dukar och plagg som varit i beröring med hans hud och lade på de sjuka, och sjukdomarna lämnade dem och de onda andarna for ut." (vers 12)
Till eftertanke:
På vilket sätt kan vi låta ordet visa sin styrka i vår tid?

Oroligheterna fortsätter
Då de kom tillbaka blev det mycket motstånd och "folkmassan kom i uppror" (vers 32). Det bara fortsätter kapitel efter kapitel. Paulus beskriver det själv i Andra Korintierbrevet:
"Av judarna har jag fem gånger fått fyrtio gisselslag, så när som på ett, tre gånger har jag blivit piskad med spö, en gång har jag blivit stenad, tre gånger har jag lidit skeppsbrott, ett helt dygn låg jag i det djupa vattnet.  Jag har ofta varit på resor, utstått faror på floder, faror bland rövare, faror från landsmän, faror från hedningar, faror i städer, i öknar och på hav, faror bland falska bröder,  allt under arbete och slit, ofta under vaknätter, under hunger och törst, ofta utan mat, frusen och naken.  Förutom allt detta har jag den dagliga uppgiften, omsorgen om alla församlingarna". (2 Kor 11: 24-28)

Inga kommentarer: