8 juni 2022

DAGENS ANDAKT, den 8 juni”Gå därför ut och gör alla folk till mina lärjungar…”
(Matt 28:19)

Idén, den allt övergripande idén, för kristenheten i Sverige och i världen är densamma: Först och främst är vi kallade att göra lärjungar. Vem säger Jesus detta till? Vem är det han ger denna befallning att göra lärjungar? Hans ord riktar sig till lärjungarna! – till dem som redan var lärjungar. Den ”naturlag” som råder i Guds rike är, att det bara är de som är lärjungar som kan göra nya lärjungar. Vi vet att det bara är hundar som kan göra hundar, att det bara är katter som kan göra nya katter och det krävs människor för att nya människor ska komma till. På samma sätt är det i Guds rike så. Det är bara lärjungar som kan göra nya lärjungar.

Att göra lärjungar är det absolut mest primära målet för all kristen verksamhet. Det är t.o.m. viktigare än att få människor frälsta eller andedöpta. Detta är nödvändigt – men sekundärt. Det är nämligen så att om vi lyckas göra lärjungar, så kommer de automatiskt att producera nya lärjungar, de kommer i sin tur att producera nya lärjungar osv…   

BÖN

Herre, hjälp mig idag att vara en lärjunge, att vara en person som tar emot undervisning från dig själv och från människor som du sänder i min väg. Hjälp mig att låta mig formas av dig så att du kan använda mig till att visa vägen till ditt rike.

Inga kommentarer: