16 juni 2022

TRONS REGEL – Rom 3


Bibelläsning: Romarbrevet 3

Läs bibeltexten här

"Men vad kan vi då berömma oss av? Allt beröm är uteslutet. Genom vilken regel? Genom gärningarnas? Nej, genom trons regel." (Rom 3:27 FB)

Här talas det om trons regel. Frälsningen bygger inte på våra egna gärningar. Jesus har blivit en nådastol (vers 25) och genom vår tro på Jesu verk får vi bli frälsta.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Herre, hjälp mig idag att leva efter trons regel. Att lita på din kraft och din ledning och inte på min egen.

 

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

 Inför Gud är alla syndare
Kapitlet inleds med frågan om judarna har något företräde framför andra folk? Svaret är nej. Inför Gud är alla lika:

- både judar och greker är under syndens välde (vers 9)
- ingen är rättfärdig och ingen söker Gud (vers 10-11)
- alla har avvikit (vers 12)
- de har inte gudsfruktan för sina ögon (vers 18)

Till eftertanke:
- Vad innebär det att vara under "syndens välde"?
- Hur ska man leva för att ha "gudsfruktan för sina ögon"?

Lagens funktion
Ingen kan bli rättfärdig genom laggärningar. Lagen har inte kommit till för att vi ska kunna bli rättfärdiga. Lagen har en helt annan funktion. den ger oss insikt om synd (vers 20)

Till eftertanke:

Tänk vidare på följande resonemang: Det finns tydligen en stor fara med lagen och regler. Om vi till stor del lyckas hålla dem kan den ge oss en känsla av att vi klarar oss ganska bra och inte är så beroende av Guds nåd. Och om vi kan bli rättfärdiga genom att hålla vissa lagar och regler, då dog Jesus på korset helt i onödan.

Trons regel
I Kristus har vi blivit friköpta utan att förtjäna det (vers 24). Vi blir förklarade rättfärdiga genom tro, utan laggärningar (vers 28). Allt beröm är uteslutet, eftersom det sker av nåd (vers 27).

Till eftertanke:
Betyder det att vi kan leva precis hur som helst eftersom våra gärningar inte räknas? Hur skulle du vilja förklara sambandet mellan lagen och nåden? Jesus kom ju inte bara med nåd, utan också med sanning  (=lagen?) (Joh 1:14).

Inga kommentarer: