4 juni 2022

Psalm 67 - NÅGON SER DIG


Bibelläsningen - Psalm 67
Läs bibeltexten här

"Må han låta sitt ansikte lysa över oss" (Ps 67:2 FB)

Människor har i alla tider funnit tröst i vetskapen om att Jesus ser och känner till vår situation.


Då Israels folk var slavar i Egypten grep Gud in för att rädda sitt folk. Det börjar med att Gud säger: "Jag har sett hur mitt folk förtrycks..." 
(2 Mos 3:7 FB)

Slavarna i USA sjöng: "Nobody knows the trouble I´ve seen.
Nobody knows, but Jesus" (Ingen har sett de prövningar jag sett. Ingen utom Jesus)

Gud både ser oss, känner till våra prövningar och bryr sig om.


I "Välsignelsen" ber vi att Herren ska vända sitt ansikte till oss. Faktum är att varje gång vi vänder vårt ansikte till honom upptäcker vi att han för länge sedan redan vänt sitt ansikte till oss.


Mannakorn att tugga på under dagen: Må han låta sitt ansikte lysa över mig idag.

Till eftertanke:
Psalmen förutsäger den stora världsvida väckelse som öppnar sig genom Jesus. Det handlar inte bara längre om judarnas kung utan hela världens kung. Gud ska bli känd över hela jorden och hans frälsning ska spridas ”bland alla hednafolk” (vers 3). Alla folk ska tacka och Gud glädjas och jubla (vers 4-6).

I Apostlagärningarna ser vi hur psalmens budskap börjar gå i uppfyllelse genom Jesus. Jesus sa till sina lärjungar att de skulle få kraft när den Helige Ande kom över dem och de skulle bli vittnen om Jesus "till jordens yttersta gräns" (Apg 1:8). Därefter kan vi läsa  om hur Filippos leder den etiopiske hovmannen till frälsning (Apg 8:26-38). Du kan också läsa om hur Petrus motvilligt följer med och predikar bland hedningarna i Cornelius hus och hur hedningarna blir både frälsta och andedöpta samtidigt (Apg 10:23-48).


Inga kommentarer: