22 juni 2022

"JAG KAN INTE FATTA ATT JAG HANDLAR SOM JAG GÖR" – Rom 7


Bibelläsning: Romarbrevet 7

Läs bibeltexten här

"Ty jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag" (Rom 7:15 FB)

Paulus, historiens mest framgångsrike evangelist, levde i medvetenheten att han inte kunde klara av att leva rätt i sin egen kraft. Han hade kontakt med sin maktlöshet och var ständigt beroende av Gud i sitt liv.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig, Herre, att leva i beroende av dig i livets alla situationer.
 

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Andens nya tjänst - Vers 1-6
Eftersom vi dött bort från det som höll oss fångna är vi nu lösta från lagen. Vi står nu i Andens nya tjänst och inte i bokstavens gamla tjänst (vers 6).
Till eftertanke:
- Vad tror du menas med att vi blivit "lösta från lagen"?
- Hur vill du beskriva spänningen mellan Andens tjänst och bokstavens tjänst? Kan du ge exempel?

Lagen gör synden synlig - Vers 7-13
Det var genom lagen jag lärde känna synden, skriver Paulus (vers 7). Finns det ingen lag, om det inte finns något som är rätt eller fel, så kan man ju inte heller synda. Det är lagen som definierar rätt och fel. Men lagen väcker begär i oss. Många ser idag varje regel, norm eller bud som ett hinder för den individuella friheten.

Normkritik är ett nyckelord i vår tid. Eller har det alltid varit det? I Lustgården fanns det bara en enda sak som man inte fick göra. I övrigt gällde en total frihet. Men det var just den enda förbjudna handlingen som människan valde att utföra.
Till eftertanke:
Vad säger du om lagens funktion att utmana oss till att bryta den?

Kampen i mitt inre - Vers 14-25
Här skriver Paulus om sin hopplösa kamp mot synden i sitt eget inre. Han kan inte fatta att han handlar som han gör. Han gör inte det han vill göra men gör det han inte vill göra (vers 15).
   Paulus vill göra det goda, men gör i stället det onda som han inte vill (vers 19).
   Två krafter strider i hans inre: han gläder sig över Guds lag, men en annan lag gör honom till fånge under syndens lag (vers 22-23)
   Den enda befrielsen finns hos Jesus. Bara hos honom finns frälsningen från syndens lag (vers 24-25)
Till eftertanke:
Är Paulus kamp förståelig för dagens människor, eller har vi kompromissat med synden så vi inte upplever kampen inom oss? Tidigare talade man ofta om ´syndanöd´. Är det begreppet fortfarande relevant i våra dagar?

Inga kommentarer: