21 juni 2022

HUR SER DU PÅ DIG SJÄLV? – Rom 6


Bibelläsning: Romarbrevet 6

Läs bibeltexten här

"Så skall också ni se på er själva: ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus." (Rom 6:11 FB)

Vår bild av oss själva styr i hög grad vårt beteende och agerande i mötet med andra människor. Hur ser du på dig själv?

I dagens bibelvers uppmanas vi att se på oss själva på ett bestämt sätt. Då vi gör det kommer också vårt beteende att påverkas.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Se på dig själv som död från synden och levande för Kristus.

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE


Dopets innebörd - Vers 1-10
Dopet definieras som att begrava det gamla livet och uppstå till nytt liv med Kristus. Det avgörande är inte en ceremoni, antingen det utförs med mycket vatten, lite vatten eller inget vatten. Det avgörande är om vi är förenade  med honom i en död som hans och förenade med honom genom en uppståndelse som hans (vers 5)
Till eftertanke:
Är vi döpta om vi inte har begravt det gamla livet och uppstått till nytt liv i Kristus?

Död, men levande - Vers 11
Vi uppmanas att se på oss själva som döda från synden och levande i Kristus (vers 11).
Till eftertanke:
Vilken betydelse tror du det har hur vi ser på oss själva?

Antingen - eller - Vers 12-23
Här är det antingen-eller som gäller. Antingen väljer vi det ena - eller hamnar i det andra.
Antingen är vi:
- i syndens tjänst eller i Guds tjänst (vers 13)
- slavar under synden eller under lydnaden (vers 16)
- syndens slavar eller rättfärdighetens slavar (vers 17-18)
- i orenhetens slavtjänst eller i rättfärdighetens slavtjänst, till helgelse (vers 19)
Resultatet av att vi befrias från synden och blir Guds slavar är att vi helgas och får evigt liv (vers 23).
Till eftertanke:
- Vad menas med att vara slav under lydnaden?
- Vad menas med att vara rättfärdighetens slavar?

Lön eller gåva? - Vers 24
"Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv" (vers 24)
Till eftertanke: 
Vad krävs för att vi ska få lön? Vad krävs för att vi ska få en gåva?

Inga kommentarer: