22 juni 2022

Avsnitt 4 - Vad skriver Paulus?

 


Alla som skriver något i Nya Testamentet har med perspektivet om den sista tiden och Jesu återkomst. I den här serien presenterar vi vad de olika författarna säger om den sista tiden och Jesu återkomst. Detta här avsnitt försöker svara på frågan: Vad skriver Paulus?

Korintierbreven - Uppståndelsekroppen

I Romarbrevet och de två Korintierbreven Har andra teman än Jesu återkomst och den sista tiden.

Men i början av det Första Korintierbrevet ser vi att talet om Jesu återkomst är den bakgrund som allt annat sätts i relation till. Paulus skriver: ”Därför saknar ni inte någon nådegåva, medan ni väntar på vår Herre Jesu Kristi uppenbarelse” (1 Kor 1:7). Detta följs av ett löfte om att Jesus ska styrka dem ända till slutet ”så att ni inte kan anklagas på vår Herre Jesu Kristi dag”.

Också Paulus skriver att vårt liv på jorden kommer att avgöra evigheten. Han uppmanar läsarna att inte bedra sig själva. De orättfärdiga kommer inte att ärva Guds rike (1 Kor 6:9-10)

Paulus påminner oss också om att tiden är kort (1 Kor 7:29)

Det femtonde kapitlet i Första Korintierbrevet används huvudsakligen för att klargöra skillnaden på de kroppar vi har under jordelivet och de kroppar vi får i himmelen.

Då Paulus har förklarat de uppståndelsekroppar vi får då vi uppstår från de döda, avslöjar han en hemlighet: ”Se, jag säger er en hemlighet. Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas” (2 Kor15:51-52).

I Andra Korintierbrevet skriver Paulus om hoppet om att få ikläda oss vår himmelska boning (2 Kor 4:16-5:10). Så länge vi är hemma i kroppen är vi borta från Herren, men vi ser fram till att flytta bort från kroppen och vara hemma hos Herren.

Första Tessalonikerbrevet – ”Uppryckelsen”

Paulus skriver här för att informera om hur det kommer att gå för dem som insomnat. Det är inte så att de som insomnat ska gå miste om Herrens ankomst.

Paulus framhåller att detta är ett ord från Herren. De som fortfarande är i livet då Jesus kommer, kommer inte att komma före de insomnade.

Då Herren stiger ned från himlen ska de som är döda i Kristus först stå upp. Därefter ska vi som lever och är kvar att ryckas upp tillsammans med dem och sedan ska vi alltid vara tillsammans med Honom (1 Tess 4:13-18).

I det femte kapitlet ber Paulus att Gud ska helga dem helt och fullt så att både ande själ och kropp ska vara utan fläck vid Jesu ankomst (1 Tess 5:23)

 

Andra Tessalonikerbrevet – Laglöshetens människa

2 Tess 1:3-12
När Jesus kommer tillbaka från himlen kommer det att skipas rättvisa. De som inte vill veta av Gud och de som inte lyder Jesu evangelium blir straffade med evigt fördärv, borta från Herrens ansikte. När han kommer förhärligas han i sina heliga och väcker förundran hos alla dem som tror.

2 Tess 2:1-12 
Då det gäller Jesu ankomst då vi ska samlas hos honom uppmanar Paulus att inte tappa fattningen. Det kommer att komma falska budbärare. Innan Jesu återkomst ska först avfallet komma och laglöshetens människa öppet träda fram.

Han kommer att förhäva sig över allt som kallas gud eller heligt och säga sig vara gud.

Laglöshetens människa är redan nu verksam, men det finns något som håller honom tillbaka. Först då han som håller honom tillbaka är borta kommer laglöshetens människa träda fram öppet.

Den laglöses ankomst är ett verka av Satan och sker med stor kraft med lögn och orättfärdighet. Han kommer att bedra dem som går förlorade.

De som tror på lögnen och som inte tror på sanningen kommer att bli dömda.

 

Första Timoteusbrevet – Samla en skatt för den kommande tidsåldern

1 Tim 4:1
I sitt första brev till Timoteus varnar Paulus för situationen i de sista tiderna. Somliga kommer att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andras läror.

1 Tim 6:18-19
Här talar Paulus om att samla sig en skatt som en grund för den kommande tidsåldern. Detta gör man genom att vara rika på goda gärningar, att vara generösa och att dela med sig.

 

Andra Timoteusbrevet – Människorna i den sista tiden

2 Tim 1:12
Undervisningen om hur vi ska leva våra liv ställs ofta i relation till Jesu återkomst. Här talas det om ska bevara det som anförtrotts åt oss ”till den dagen”.

2 Tim 3:1-9
Här möter oss varningen att det kommer att komma svåra tider ”i de sista dagarna”. Människorna kommer då att
-älska sig själv
-vara penningkära
-skrytsamma
-stolta
-hånfulla
-olydiga mot sina föräldrar
-gudlösa
-kärlekslösa
-oförsonliga
-skvalleraktiga
-obehärskade
-råa
-fientliga mot det goda
-falska
-egensinniga
-högmodiga

Människorna i de sista dagarna kommer att älska njutning i stället för Gud, och de ska ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft.

De kommer inte att komma till insikt om sanningen även om de ständigt undervisas (vers 5-5).

2 Tim 4:18
Herren kommer att frälsa Paulus till sitt himmelska rike.

 

Titus brev – Medan vi väntar

Titus 2:11-13
Här får vi förhållningsregler för hur vi ska leva medan vi väntar på att Jesus ska träda fram i härlighet.

Vi ska säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt.

Titus 2:13

Jesu verk skedde för att vi skulle stå rättfärdiga inför honom och bli arvingar till det eviga livet (3:7)

Sammanfattning av Paulus undervisning

Paulus skriver mycket förhållandet mellan livet på jorden och livet efter döden.

Vårt liv här på jorden kommer att påverka hur vi tillbringar evigheten.

Vi kommer att få nya och helt annorlunda kroppar då vi kommer till himmelen.

Övergången kommer att ske plötsligt. I ett ögonblick ska de i Kristus döda stå upp och ryckas upp till himmelen tillsammans med de kristna som då lever på jorden.

Den sista tiden kommer att präglas av stora svårigheter. Laglöshetens människa kommer att träda fram och människorna i den sista tiden framställs som onda och osympatiska.

Inga kommentarer: