8 juni 2022

Hur kan jag höra Guds röst?


Joakim Lundqvist i Världen idag -
Jag har undervisat vid Livets Ords bibelskola i 25 år nu. En av de saker jag uppskattar allra mest är mötet med eleverna, att lyssna till deras frågor och hitta svar. Och jag har noterat att genom alla år har de allra vanligaste frågorna förblivit desamma: Hur kan jag vara ledd av den helige Ande? Hur kan jag höra Guds röst?

Det finns mycket att säga om det. Först och främst att Gud leder och talar på många sätt, och det viktigaste och vanligaste av dem är genom sitt Ord. Skriften är utandad av Gud (2 Tim 3:16) och när vi läser den får vi därför inte bara information om Gud, utan också gemenskap med Gud.

Men ändå vill och behöver också Gud tala direkt till ditt hjärta, till exempel göra dig medveten om saker som Bibeln inte kan informera dig om: Ring den där personen, tacka nej till det där erbjudandet, be för den där situationen just nu. Så hur växer vi i att lyssna in Guds röst och bli mer varse om hans direkta ledning?

Läs mer här: 
https://www.varldenidag.se/ledarkronika/hur-kan-jag-hora-guds-rost/repver!viMi02Flu7fuM0b9T88E6g/

Inga kommentarer: