12 juni 2022

DAGENS ANDAKT, den 12 juni”Jag vill vittna om din trofasthet, ständigt vittna om den hjälp du ger, fast jag aldrig förmår det till fullo.”
 (Ps 71:15)

Det är gott att läsa psalmerna i psaltaren, för de avspeglar så väl det mänskliga i dess relation till det gudomliga. Dagens bibelvers uttrycker en stark viljeinriktning hos David, att ständigt – hela tiden – vittna om Gud trofasthet och hjälp. Samtidigt lyfts insikten fram, att vi människor aldrig kan få till detta fullt ut. Jag glömmer faktiskt att be ibland. Jag glömmer att vända mig till Gud när svårigheter kommer. Jag glömmer att tacka honom när det går mig väl, och jag missar ibland de tillfällen att vittna, som Gud lägger i min väg.

Den helige Franciscus var väldigt praktisk. När han vandrad över de italienska slätterna, slogs han av hur många kyrktorn han såg. Då bestämde han sig för att varje gång han såg ett kyrktorn, skulle det få vara en påminnelse om att han skulle tillbe Gud. Så kunde han följa det som står i både 1 Krönikeboken 16:11 och i Psalm 105: ”Sök er till Herren och hans makt, träd ständigt fram inför honom”.

BÖN

Tack, att jag ständigt får söka mig till dig och träda fram inför dig. Påminn mig om detta, antingen genom de kyrktorn jag ser, eller på något annat sätt. Bara det fungerar.

Inga kommentarer: