2 juni 2022

"JAG VILL BARA FULLBORDA MITT LOPP" – Apg 20

 


Bibelläsning: Apostlagärningarna 20
Läs bibeltexten här

"Jag vill bara fullborda mitt lopp och det uppdrag som jag har fått av herren Jesus: att vittna om Guds nåderika evangelium." (Apg 20:24)

Paulus var fokuserad. Han visste vad han ville. Han visste vad han var till för. Han säger till och med: "Men jag anser inte att mitt liv har något värde för mig; jag vill bara fullborda mitt lopp..." (Apg 20:24)

I Apg 20 ser vi tydligt hur han outtröttligt fullgjorde sitt uppdrag att predika:
"...fortsatte han att tala ända till midnatt" (Apg 20:7 FB)
"Jag har predikat och undervisat, offentligt och i hemmen." (Apg 20:20 FB)
"Jag har inte tvekat att predika för er hela Guds vilja och plan" (Apg 20:27 FB)

Paulus var fokuserad. Hela Paulus liv gick ut på att fullborda hans liv och hans uppdrag.

Varje människa har ett uppdrag. Vad är mitt uppdrag?

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hur kan jag fullborda mitt lopp i dag?

 

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE


Förföljelserna fortsätter
Oroligheter och förföljelser fortsätter att följa i Paulus fotspår:
- "...när oroligheterna hade lagt sig" (vers 1)
- "...judarna förberedde ett attentat mot honom" (vers 3)
- Paulus berättar om hur han tjänade Herren "under tårar och prövningar som mötte mig genom judarnas anslag" (vers 19)
- Paulus berättar också att det kommer att fortsätta: "den helige Ande i stad efter stad vittnat att bojor och lidanden väntar mig" (vers 23)

Paulus fortsätter att predika och göra under
Under alla förföljelser som möter Paulus fortsätter han oförtrutet att använda varje tillfälle att predika. Han predikar både länge och väl. En gång predikar han till midnatt så att en ung man somnar och faller ut genom fönstret från tredje våningen och dör. Paulus väcker upp honom från döden och fortsätter att predika (vers 10-12).
Paulus säger: "Jag har inte tvekat att predika för er hela Guds vilja och plan" (vers 27)
Till eftertanke:
Paulus tvekade inte att predika hela Guds vilja och plan. Gör vi det i våra dagar, eller undviker vi att predika ämnen som kan väcka anstöt, som till exempel synd, dom, himmel och helvete?

Paulus avskedshälsning i Efesos
Kapitlet avslutas med ett väldigt känslosamt farväl. De föll på knä och bad tillsammans, föll i varandras armar och grät. Orsaken var att både Palus och församlingen förstod att detta var sista gången de såg varandra.
Paulus överlämnar församlingen åt Gud och hans nåderika ord. (vers 32). Han säger att ordet har makt att uppbygga oss och ge oss vår arvslott.
Till eftertanke:
På vilket sätt kan vi ge ordet makt i våra liv för att bli uppbyggda och få del av vår arvslott? Vad är det för arvslott Paulus talar om?

Inga kommentarer: