3 juni 2022

DAGENS ANDAKT, den 3 juni

     


”Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig” (Ps 119:105) 

I början av mitt kristna liv längtade jag efter att komma in i Guds plan för mitt liv. Men jag hade någon slags föreställning om, att Gud skulle bryta in i min vardag, lyfta mig upp i luften, transportera mig någonstans och så släppa ner mig i det ideala tillståndet som kallades ”Guds vilja för mitt liv”. Jag fick snart lära mig att Gud inte handlar på det viset.

För det första börjar Guds vilja alltid just där vi befinner oss. För det andra är det vi själva som måste fatta alla de små och stora besluten som får oss att förbli i Guds vilja eller gå ur den. För det tredje är det vi själva som hela tiden steg för steg måste förflytta oss in i Guds plan. Du kanske känner starkt att Gud vill att du ska bli läkare eller snickare, journalist eller missionär, och att det är Guds ”stora” tanke med ditt liv. Lev då varje dag i det ljus som Guds ord ger dig. Var lydig i de impulser du får att söka in på en utbildning, att ta kontakt med nyckelpersoner eller kanske lära ett nytt språk. Den lilla portionen av Guds ord som du läser varje dag är en lykta, inte en strålkastare. Lyktan lyser bara upp ett litet stycke av vägen, så långt som du ska gå idag.

BÖN

Herre led mig i de steg som du vill att jag ska gå idag för att mer och mer komma in i den tanke du har för mitt liv.

Inga kommentarer: