15 juni 2022

DAGENS ANDAKT, den 15 juni”Ingenstans på mitt heliga berg skall ske något ont eller vrångt, ty kunskap om Herren skall uppfylla landet”
(Jes 11:9)

Det lilla ordet ty i dagens bibelord är ett mycket viktigt ord. Det binder samman meningens två satser och talar om att det finns ett samband mellan dem. Man skulle kunna skriva om meningen så att den lyder ungefär så här: På grund av att kunskap om Herren uppfyller landet sker det inte något ont eller vrångt där. Det är en beskrivning av vad som sker när Herren får inta sitt rättmätiga herravälde. När kunskap om Herren uppfyller landet, sker inte längre något ont där.

BÖN

Herre lär mig att lära känna dig allt bättre, så att jag mer och mer kan göra det som är rätt i dina ögon.

Inga kommentarer: