10 juni 2022

UTMANINGEN: Apg 26 och 27


OLYDIG? – Apg 26

Bibelläsning: Apostlagärningarna 26
Läs bibeltexten här
"Därför, konung Agrippa, blev jag inte olydig mot den himmelska synen..." (Apg 26:19)
Paulus hade fått ett uppdrag av Gud. Ingenting ser ut att ha haft högre prioritet i Paulus liv än att vara lydig och trogen sitt himmelska uppdrag. Han fortsätter meningen: "...utan jag har predikat först i Damaskus och i Jerusalem och hela Judeen och sedan ute bland hedningarna..." (Apg 26:20)
Du och jag har också fått ett uppdrag, även om vi alla kanske inte har fått det i form av en syn. Du och jag kanske har gett Gud löften om vad vi vill göra med våra liv för Herren.
==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hur kan jag vara lydig mot mitt himmelska uppdrag i dag? Den närmaste tiden?


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Paulus tal inför kung Agrippa
Hela kapitlet handlar om Paulus tal inför kung Agrippa. Paulus vittnar om sitt liv:
- hur han i "sitt vilda raseri" förföljde de kristna (vers 9-11)
- hur han mötte Jesus på vägen till Damaskus (vers 12-15)
- hur han blev kallad till att öppna människors ögon så de vänder sig från mörker till ljus (vers 16-18)
- och att han är anklagad för att ha satt sitt hopp till Guds löften i Bibeln (vers 6)

Paulus tal resulterar i att kung Agrippa utbrister "Du går fort fram i ditt försök att övertala mig och göra mig till kristen" (vers 28)

Till eftertanke:
- Paulus försvarstal utgår från att han helhjärtat tror på Guds ord (vers 6+22+37). Hur är det med din tilltro till Guds ord? Bygger du också din tro och ditt liv på Guds ord?

- Paulus säger att Jesus beskriver frälsningen som att bli förd från "Satans makt till Gud". Vad tänker du om den definitionen?

- Paulus bygger sin överlåtelse till Gud på "den himmelska synen" (vers 19). Vad är grunden för din överlåtelse? 

 

"FRUKTA INTE" – Apg 27

Bibelläsning: Apostlagärningarna 27
Läs bibeltexten här

"Frukta inte" (Apg 27:24)

Paulus var fånge på ett skepp på väg mot Rom. De råkade ut för en häftig storm. De försökte på allt sätt bemästra situationen. De kastade skeppets utrustning överbord. De hade inte ätit på flera dagar. "Varken sol eller stjärnor syntes på flera dygn, och stormen låg på, så att vi till sist förlorade allt hopp om räddning" (Apg 27:20).

Då de hade förlorat allt hopp kom en ängel från Gud till Paulus och sa: "Frukta inte...var vid gott mod" (Apg 27:24-25). Paulus deklarerar också för alla på skeppet att han hade tilltro till Gud att det skulle bli som han har sagt (Apg 27:25).

Tilltron till Gud och vad han har sagt återskapar hoppet. Herren kommer till oss i dag med sina löften om vägledning och kraft och han säger också i dag: "Frukta inte".

Då jag sätter min tro och min tillit till Gud och vad han har sagt får jag hopp för framtiden. Och hoppet frigör energi att handla...

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Frukta inte - var vid gott mod.

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE 


Gud talar i svåra tider
Paulus har vädjat till kejsaren och kapitlet berättar om Paulus resa mot Rom. Vid flera tillfällen får Paulus tilltal från Herren som varnar och uppmuntrar.
- I vers 10 varnar Paulus och säger att sjöresan kommer att bli riskfylld och medföra förlust av last, skepp och liv.
- I vers 23-25 berättar Paulus vad han har upplevt genom ett änglabesök från Herren. Paulus har fått besked att alla på båten kommer att bli räddade.
- I vers 34 uppmuntrar Paulus och talar på nytt om att de alla kommer att bli räddade.
Till eftertanke:
Kan vi uppleva Guds tilltal och vägledning också i våra dagar? Har du något exempel?


 

Inga kommentarer: